Kopacz: Polska wspiera i będzie wspierać Ukrainę w jej proeuropejskich dążeniach

10 września 2015, 17:30 Bezpieczeństwo
_sm_8506_0

W środę szefowa rządu spotkała się w Warszawie z premierem Arsenijem Jaceniukiem. Rozmowy dotyczyły współpracy dwustronnej, relacji Unii Europejskiej z Ukrainą oraz kwestii bezpieczeństwa.

Spotkanie szefów rządów służyło również przeglądowi realizacji uzgodnień podjętych podczas tegorocznych konsultacji  międzyrządowych, które odbyły się w Kijowie 19 stycznia. Podpisano w obecności premierów dwie umowy międzyrządowe:

  • o powołaniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży,
  • dot. udzielenia Ukrainie kredytu w wysokości 100 mln euro w ramach pomocy wiązanej.

Bez wątpienia zacieśnianie kontaktów między młodymi pokoleniami to najlepsza inwestycja w przyszłość – mówiła o powołaniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży premier Ewa Kopacz.

Szefowa polskiego rządu podkreśliła, że kredyt udzielony Ukrainie wesprze tamtejszą gospodarkę i wzmocni nasze relacje gospodarcze, ponieważ będzie przeznaczony na projekty z udziałem polskich przedsiębiorców. Zgodnie z umową kredyt zostanie wykorzystany na modernizację infrastruktury granicznej.

Dobra współpraca sąsiedzka: wsparcie dla reform, bezpieczeństwo energetyczne

Premier Ewa Kopacz zaznaczyła, że w ostatnim czasie Polsce i Ukrainie udało się rozwiązać wiele dwustronnych problemów. Ukraina zniosła np. embargo na eksport dwóch rodzajów polskich mięs. Uregulowano także sprawę Domu Polskiego we Lwowie, a wkrótce rozpocznie się jego budowa.

Polska wspiera również Ukrainę w reformach, m.in. w decentralizacji oraz udziela pomocy rozwojowej i humanitarnej. W 2014 r. wartość polskiej pomocy udzielonej Ukrainie zwiększyła się trzykrotnie – powiedziała premier Kopacz. Dodała, że dotychczas strona polska wysłała samodzielnie i we współpracy z innymi partnerami UE, trzy konwoje humanitarne na tereny wschodniej Ukrainy.

Szefowa rządu przypomniała również, że dzięki podpisanym umowom możliwe stały się dostawy energii elektrycznej z Ukrainy do Polski.

Rozmowy o bezpieczeństwie

Jesteśmy zgodni co do tego, że konfliktu w Donbasie nie można rozwiązać metodami siłowymi – powiedziała premier Ewa Kopacz. Dodała, że Polska popiera rozmowy pokojowe opierające się na porozumieniach z Mińska, mimo że dostrzega ich słabości.

Bez zawarcia pokoju lub przynajmniej trwałego zawieszenia broni nie ma warunków do przeprowadzenia wolnych wyborów we wschodnim Donbasie – podkreśliła szefowa polskiego rządu.

Wizyta premiera Jaceniuka w Warszawie jest jego pierwszą roboczą wizytą w Polsce.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów