Kopacz: Rozwój współpracy gospodarczej z Brazylią – stocznie, górnictwo oraz infrastruktura

18 września 2015, 09:30 Energetyka

Premier Ewa Kopacz spotkała się w czwartek w Warszawie z wiceprezydentem Brazylii Michelem Temerem. „Omówiliśmy możliwości rozwoju współpracy gospodarczej, m.in w przemyśle stoczniowym, w górnictwie, w rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportowej” – powiedziała premier Ewa Kopacz po spotkaniu.

Szefowa polskiego rządu wyraziła także nadzieję na zwiększenie wymiany handlowej w rolnictwie i rybołówstwie. Dodała, że Polska i Brazylia rozpoczęły niedawno negocjacje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, aby ułatwić działalność przedsiębiorcom z obu krajów.

Współpraca akademicka i znaczenie brazylijskiej Polonii

„Brazylia jest dla nas coraz ważniejszym partnerem we współpracy akademickiej i naukowo-technicznej. Za dwa tygodnie pierwsi brazylijscy studenci rozpoczną edukację na polskich uczelniach” – podkreśliła premier Kopacz. Odbywa się to w ramach programu stypendialnego „Nauka bez Granic” ufundowanego przez władze brazylijskie. Dodała, że jest pewna, że młodzi Brazylijczycy nie tylko uzyskają w naszym kraju nowoczesne wykształcenie, ale także nawiążą kontakty, dzięki którym staną się ambasadorami dobrych relacji między oboma krajami.

„Takimi ambasadorami są również przedstawiciele liczącej 1,5 mln osób brazylijskiej Polonii. Jesteśmy dumni z ich wkładu w rozwój Brazylii, a jednocześnie z ich przywiązania do swoich polskich korzeni” – zaznaczyła szefowa polskiego rządu.

Porozumienie w dziedzinie turystyki

W czasie wizyty wiceprezydenta Temera ma także zostać podpisane porozumienie o współpracy w dziedzinie turystyki. To szczególnie ważne w kontekście przyszłorocznych  Igrzysk Olimpijskich w Brazylii.

Wizyta wiceprezydenta Brazylii w Polsce

To pierwsze spotkanie na wysokim szczeblu Polski i Brazylii od 2008 r.

Wiceprezydentowi Temerowi towarzyszą m.in. konstytucyjni ministrowie:

  • górnictwa i energii,
  • lotnictwa cywilnego,
  • portów,
  • rybołówstwa,
  • turystyki

oraz wiceministrowie:

  • spraw zagranicznych,
  • nauki i technologii.

Wiceprezydentowi towarzyszy również grupa biznesmenów z różnych branż, m.in. lotniczej, innowacyjnych technologii, przemysłu obronnego, telekomunikacji, surowców chemicznych, marketingu i reklamy, transportu i bankowości.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów