Polska chroni przyrodę zgodnie z porozumieniem w sprawie Kopalni Turów

24 sierpnia 2023, 15:45 Alert

PGE GiEK podaje, że Kopalnia Turów realizuje zapisy decyzji środowiskowej, którą zaskarżyli czescy i niemieccy ekolodzy oraz miasto Zittau. Wśród nich są ochrona wód, ochrona przed hałasem, ochrona powietrza oraz rekultywacja.

Kopalnia węgla brunatnego Turów. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Kopalnia węgla brunatnego Turów. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

PGE GiEK, spółka zarządzająca Kopalnią Turów podaje, że wszystkie zapisy decyzji środowiskowej wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska są realizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem. Działania obejmują inwestycje proekologiczne ograniczające wpływ kopalni na środowisko naturalne i gwarantujące prowadzenie działalności z zasadą zrównoważonego rozwoju. – Wszystkie warunki, zapisane w decyzji zostały wypracowane i zaakceptowane przez Republikę Czeską i Republikę Federalną Niemiec m.in. w trakcie konsultacji transgranicznych przeprowadzonych w ramach oceny oddziaływania na środowisko. Na realizację działań w ramach decyzji środowiskowej Kopalnia Turów przeznaczyła tylko do tej pory 42 mln zł – czytamy w komunikacie PGE.

– […] Realizacja przez Kopalnię Turów zapisów decyzji środowiskowej jest dla PGE priorytetem. […] Jedną ze zrealizowanych już inwestycji jest podziemny ekran przeciwfiltracyjny, a przeprowadzone ponad roczne testy wykazały wzrosty poziomu zwierciadeł wód podziemnych w otworach monitoringowych nawet o ponad 4 metry, co bez wątpienia potwierdza jego skuteczność. Wszystkie te działania są potwierdzeniem, że działalność Kopalni Turów, która wydobywa węgiel brunatny niezbędny do produkcji blisko 8 procent krajowej energii, jest i będzie kontynuowana do 2044 roku w sposób zrównoważony i z poszanowaniem środowiska naturalnego w każdym aspekcie swojej działalności – mówi Zbigniew Kasztelewicz, p.o prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Inwestycje prośrodowiskowe z decyzji środowiskowej dla Kopalni Turów są realizowane w obszarach: ochrona wód, ochrona przed hałasem, ochrona powietrza i rekultywacja.

Decyzję środowiskową zaskarżyły, m.in. czeskie i niemieckie organizacje ekologiczne oraz niemieckie miasto Zittau, których przedstawiciele brali udział w transgranicznych konsultacjach. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyznaczył termin rozprawy na 31 sierpnia 2023 roku, podczas której rozpatrywana będzie główna skarga czeskich i niemieckich organizacji ekologicznych oraz miasta Zittau na decyzję środowiskową dla Kopalni Turów.

Polska Grupa Energetyczna / Jędrzej Stachura

Kopalnia Turów i jej wyboista droga ku transformacji energetycznej regionu. Spięcie