Rz: Pomimo dobrej koniunktury część kopalń w Polsce pozostaje nierentowna

6 marca 2019, 06:30 Alert
Kopalnia

Mimo dobrej koniunktury na rynku węgla kamiennego cześć polskich kopalni ma problemy z wypracowaniem dodatniego wyniku finansowego – zwraca uwagę „Rzeczpospolita”.

Dziennik przytacza między innymi ostanie dane Agencji Rozwoju Przemysłu, z których wynika między innymi, że średnia cena węgla energetyki zawodowej wzrosła w 2018 roku o 16 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, a dla ciepłownictwa o 22 proc. Mimo to cześć kopalni miała problemy z wyjściem na plus.

Gazeta cytuje również wypowiedź wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, który komentują wynik finansowych Polskiej Grupy Górniczej, zwrócił uwagę na problemy kopalni, która grupa przejęła od Katowickiego Holdingu Węglowego. Sama PGG wypracowała zysk na poziomie 0,5 mld zł, ale jak ujawnił wiceminister kopalnie przejęte od KHW odnotowały w ubiegłym roku straty.

Jak zwraca uwagę „Rz” problemy z rentownością mają też kopalnie należące do Taurona Wydobycie, które według szacunkowych wyników w ubiegłym roku miały ujemny wynik EBITDA na poziomie 207 mln zł. Również LW Bogdanka nie uniknęła kłopotów, bo jak pisze dziennik, w I i IV kwartale ubiegłego roku według wyliczeń analityków odnotował straty netto.

Cytowany przez dziennik analityk Noble Securities Michał Sztabler, uważa że problemy spółek węglowych to efekt rosnących kosztów. Zwraca on uwagę, że kiedy koniunktura na rynku węgla się poprawiła silne organizacje związkowe działające w kopalniach wywalczyły wzrost wynagrodzeń, a także przywrócenie dodatków do pensji, których nie wypłacono w czasie kryzysu. Jak dodaje analityk w przypadku Bogdanki pojawiły się też problemy geologiczne, które obniżyły jej wynik.

Również analityk Santander BM Paweł Puchalski zwraca uwagę w „Rz” na problem wysokich kosztów stałych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Jak zaznacza wysokie koszty wynagrodzeń, rosnące ceny usług obcych, czy energii elektrycznej i stali – to wszystko przekłada się na wyniki spółek węglowych. Jednocześnie w jego ocenie, o wynikach kopalni w dużej mierze decyduje poziom wydobycia i jeśli pojawiają się problemy z produkcją, to przy wysokich kosztach stałych spółkom węglowym trudno wyjść na plus.

Rzeczpospolita/CIRE.PL