Korczak: Rekord na odwiercie Serinus Energy

12 czerwca 2014, 09:13 Energetyka

Serinus Energy zakończył testy strefy S6 na odwiercie Makiejewskoje-17. Maksymalny przepływ gazu, jaki udało się uzyskać wyniósł 187 tys. m sześc. Jest to najwyższy poziom, jaki uzyskała apółka od początku działalności na Ukrainie. W ciągu najbliższych tygodni odwiert zostanie podłączony do produkcji ze strefy S6, a w dalszych planach Spółki jest jednoczesne wydobycie również z wcześniej testowanej strefy S7.
Jak informowała apółka wcześniej, rejestry wykazały w strefie S6 warstwę gazu potencjalnie opłacalnego do wydobycia o grubości 9 metrów. Podczas testów uzyskano przepływ na poziomie 187 tys. m sześc., co jest rekordem dla aktywów Serinus na Ukrainie. Dotychczas, żaden odwiert apółki nie uzyskał takiej wartości. M-17 zostanie teraz zamknięty oraz podłączony do produkcji. Spółka planuje zakończenie tych prac do połowy lipca.

„Wielkości przepływu uzyskiwane podczas testów obydwu stref odwiertu M-17 utrzymują się na wysokich poziomach. Do połowy lipca planujemy rozpocząć produkcję ze strefy S6, a gdy sytuacja na Ukrainie się uspokoi, wykonamy stymulację strefy S7. Docelowo, chcemy wydobywać gaz z obydwu tych stref.” – powiedział Jakub Korczak, wiceprezes ds. relacji inwestorskich i dyrektor operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Urządzenie do prowadzenia prac rekonstrukcyjnych, które ma posłużyć spółce przy dostosowywaniu odwiertu do produkcji z dwóch stref, jest obecnie transportowane do odwiertu Olgowskoje-11. Na początku czerwca został on orurowany jako potencjalny odwiert produkcyjny, a rejestry wskazały na występowanie w czterech strefach gazu opłacalnego do wydobycia.

Pole Makiejewskoje jest najbardziej produktywną koncesją Serinus na Ukrainie. Wydobycie prowadzone jest z sześciu odwiertów produkcyjnych i wynosi 493 tys. m sześc. gazu dziennie (345 tys. m sześc. dziennie przypadające na 70 proc. udziału Serinus). Pochodzi z niego ok. 57 proc. całkowitej ukraińskiej produkcji Spółki.

Źródło: CIRE.PL