Korczak: Serinus Energy sięga po kolejną koncesję gazową na Ukrainie

8 czerwca 2015, 14:43 Energetyka

Blok Zachodnie Olgowskoje jest nową koncesją w portfelu Serinus Energy i pierwszą w obwodzie charkowskim. Pozyskane pole sąsiaduje z dwoma innymi należącymi do Spółki – Olgowskoje i Północne Makiejewskoje, a także z dużym obszarem bogatym w gaz – Drużeljubowskoje, z którego przez lata wydobyto przypuszczalnie ponad 180 miliardów stóp sześciennych gazu. Zachodnie Olgowskoje zajmuje aż 449 km², co oznacza że podwoił się łączny obszar koncesji Serinus na Ukrainie.

Szczelinowanie hydrauliczne w USA.

Licencję, zezwalającą na prowadzenie działalności poszukiwawczej i wydobywczej, wydano na okres 20 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 20. Zobowiązania do wykonania prac określono na poziomie 202,3 mln hrywien czyli ok. 9,6 mln USD wg aktualnego kursu wymiany walut. Wymogi obejmują badania geologiczne, pozyskanie danych sejsmicznych, ich przetworzenie i interpretację, a także wykonanie i zagospodarowanie odwiertów. Oprócz kilku mniej istotnych wcześniejszych terminów, niemal 90 proc. wymaganych działań przewidziano na lata 2018-2020.

„Otoczenie bogatymi w surowce koncesjami to bardzo dobry prognostyk. Uważamy, że Zachodnie Olgowskoje jest ważnym dodatkiem do portfolio Spółki i będzie istotnym czynnikiem w dalszym zwiększaniu naszej produkcji. Większość zobowiązań przypada na lata 2018-2020, co w obecnej sytuacji wydaje się być korzystne – do tego czasu problemy polityczne na wschodzie kraju mogą zostać rozwiązane i władze Ukrainy będą mogły przywrócić korzystniejszą dla spółek prywatnych politykę fiskalną.” – powiedział Jakub Korczak, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej i Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich Serinus Energy.

Wkrótce Spółka rozpocznie wstępne badania geologiczne i interpretację danych. Dla terenu nowej koncesji dostępne jest kilkaset kilometrów danych sejsmicznych 2D, które wskazują na istnienie dodatkowych struktur, do których nie dotarły odwierty. Jednakże, przed podwyższeniem ich statusu jako potencjalnych obiektów wiertniczych, konieczne będzie uzyskanie nowych danych sejsmicznych, co zaplanowane jest na IV kwartał 2015 r.