Korczemkin: Gazprom nie ma sił na wojnę cenową z konkurencją

10 marca 2016, 13:15 Energetyka

Trwająca od dłuższego czasu dewaluacja rubla wpływa na wydajność ekonomiczną Gazpromu. Spółka dochodzi jednak do ściany, jeśli chodzi o możliwości manewru. Problemem spółki są wciąż wysokie koszty wydobycia gazu ziemnego z zachodniej Syberii, który dostarczany jest do Unii Europejskiej. Pozostawia to koncernowi niewielkie możliwości obniżenia cen gazu ziemnego i walki z konkurencją.

Cześć analityków uważa, że Gazprom przygotowany jest do wojny cenowej na światowych rynkach. Jeden z analityków, James Henderson szacuje możliwy koszt rosyjskiego gazu do przesyłanego niemieckiej granicy w przybliżeniu na 3.5 dol./ mmBtu  Agencja Bloomberg cytuje z kolei Aleksandra Kornilova, analityka energii w moskiewskim Atonie, który wylicza, że koszt wydobycia gazu oraz dostarczenia do Europy Zachodniej może wynieść ok. 2 dol. za mmBtu.

Zdaniem Michaiła Korczemkina Rosjanie nie mają już jednak możliwości dalszego obniżenia cen. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że cena rosyjskiego gazu na granicy niemieckiej w styczniu 2016 r. wynosiła 5,09 / mmBTU.  Cło eksportowe stanowi 30 proc. tej kwoty zaś 70 proc. to zysk Gazpromu. Jeśli więc założymy, że czysty zysk Gazpromu wynosi obecnie ok. 3,5 dol za mmBtu, to Gazprom nie będzie już w stanie obniżyć ceny poniżej obecnego poziomu.

Najnowszy raport finansowy Gazpromu za okres od stycznia do września 2015 roku, podaje koszty usług tranzytowych na poziomie 917 dol. za mmBtu. Według danych operatorów przesyłowych dla sieci Opal  i NEL  objętość gazu dostarczanego  przez gazociąg Nord Stream w okresie od stycznia do września 2015 roku na około 300.000 GWh. Koszty transportu przez Nord Stream wynoszą ok. 0.92. dol., za mmBtu, zaś wartość retroaktywna w okolicach Petersburga wynosi 1,53 mln dol.

Jeśli koszty na poziomie 1,53 dol. byłyby prawdopodobne, sprzedaż gazu w tej części Rosji generowała by Gazpromowi zysk w wysokości 49 proc. Eksport do Niemiec na poziomie 5.09 dol.,  przy kosztach 3.50dol  / mmBtu skutkowałoby niższą stopą zwrotu na poziome 45 proc.

Tabela 1. Szacunkowy koszt eksportu rosyjskiego gazu  dol. / mln Btu (dane styczeń – wrzesień 2015 )

11111111111111111111

Rysunek 1. Wybrane ceny gazu w Europie, dol. / mmBtu

2222222222222

Jednym ze źródeł gazu dla Gazociągu Północnego jest pole Jużno-Russkoje 9 . Specjalne firmy Gazprom YRGM Trading i Gazprom YRGM partycypują przy pracach wydobywczych razem z niemieckimi firmami.Dzięki danym koncernu E.ON oraz sprawozdania finansowego Gazpromu można obliczyć średnią cenę gazu Jużno-Russkoe. W okresie od stycznia do września 2015 r. wyniosła  1,08 dol. / mmBTU. Rok wcześniej koszt wydobycia kształtował się na poziome 1,45 dol za mmBTU. Należy zauważyć, że średnia cena gazu w trzecim kwartale zeszłego roku wyniosłą 1,30 za mmBTU.

Gazprom zaprzestał publikowania kwartalnego bilansu utrudniając obliczenie kosztu transportu. Niemniej jednak oszacować można koszt transportu gazu do granicy rosyjskiej na około $ 1,45 / mmBTU.

Należy także pamiętać, że koszty krajowe zaczęły rosnąć w drugiej połowie 2015 roku i oczekuję wzrostu iść dalej w szybszym tempie. Niemieccy partnerzy Gazpromu płacą jedne z najniższych cen w Europie kontynentalnej. Średnia cena gazu w Europie kształtuje się na poziomie 5,45 mmBtu dane za luty więc jest nadal niewielka przestrzeń dla zysku – wylicza Korczemkin.

Źródło: Natural Gas Europe