Korolec: od 2030 roku energetyka w Europie bez wsparcia ze strony państw

11 lipca 2013, 08:37 OZE

– Proponuję w ramach UE obcięcie subsydiów do paliw kopalnych, ale również do energii odnawialnej. W ten sposób producenci zielonej energii będą czuli presję rynku i wdrażali technologie konkurencyjne w stosunku do innych nośników energii – zapowiada minister środowiska, Marcin Korolec. Jego zdaniem, od 2030 roku rynek zielonych technologii powinien być konkurencyjny i wolny od państwowych subwencji.

 – Osobiście promuję cel związany z ograniczeniem importu paliw kopalnych do Europy, żeby zwiększyć niezależność energetyczną Europy, ale również promuję zakończenie subsydiowania energii do roku 2030 – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Marcin Korolec, minister środowiska.

Jak podkreśla Marcin Korolec, ograniczenie importu paliw kopalnych do Europy pozwoli na znaczące zwiększenie niezależności energetycznej UE do 2030 roku. Jednocześnie obcięcie państwowych subwencji pozwoli na zwiększenie konkurencji na rynku energii.

 – Obcięcie subsydiów do energii odnawialnej ma służyć temu, by twórcy i producenci zielonych technologii czuli presję rynku i implementowali takie, które są konkurencyjne w stosunku do innych nośników energii. Chodzi o to, żeby ten system, począwszy np. od roku 2030, mógł być konkurencyjny, a nie polegał na rządowych subwencjach, bo dzisiaj tak jest, jeśli chodzi o energię odnawialną w Europie – wyjaśnia Marcin Korolec.

Polski mechanizm wsparcia przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w OZE jest dwukierunkowy. Z jednej strony polega na obowiązkowym zakupie takiej energii z urzędu przez sprzedawcę, czyli przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią. Z drugiej – wydawaniu przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia (OZE) potwierdzających wytworzenie energii w źródle odnawialnym. Świadectwa te, w postaci praw majątkowych, mogą być zbywane na Towarowej Giełdzie Energii, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku. Podczas ostatniej giełdowej sesji płacono za nie 144,95 zł/MWh.

W ramach UE trwają dyskusje o kolejnych celach związanych z redukcją emisji CO2 i zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii do roku 2030. Mimo że zastrzeżenia wciąż budzi pakiet energetyczno-klimatyczny, który nakłada na Unię obowiązek redukcji emisji CO2 o 20 proc., zwiększenia udziału OZE o 20 proc. oraz – na tym samym poziomie – efektywności energetycznej (stąd jest nazywany „pakietem 3×20) do 2020 roku.

Część wątpliwości wiąże się z problemami gospodarczymi, z którymi borykają się kraje członkowskie. Unijny komisarz ds. przemysłu, Antonio Tajani, postulował, by w ramach walki z kryzysem gospodarczym polityka klimatyczna uwzględniała jeszcze jeden cel: zwiększenie do 2020 roku udziału przemysłu w unijnym PKB o 20 proc. Polski minister gospodarki, Janusz Piechociński proponuje zaś, by UE dodatkowo dążyła do ograniczenia kosztów energii o 20 proc. w perspektywie 2020 roku.

Zdaniem Marcina Korolca to ważny głos w dyskusji o gospodarce UE, ale cele unijnej polityki klimatycznej są inne.

Newseria.pl