Korolec: Transparentność kluczowa dla negocjacji klimatycznych

9 maja 2014, 10:28 Energetyka

Odbyło się spotkanie przygotowawcze do wrześniowego Szczytu Klimatycznego Liderów zwołanego przez sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona na 23 września. „Abu Dhabi Ascent” (4-5 maja) współorganizował rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W ciągu dwóch dni uczestnicy spotkania dyskutowali m.in.: o podejmowaniu praktycznych działań na rzecz klimatu, w tym o znaczeniu poprawy efektywności energetycznej, możliwościach redukcji emisji w poszczególnych sektorach gospodarki, finansowaniu, roli miast w ograniczaniu emisji oraz adaptacji do zmian klimatu.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 ministrów zajmujących się tematyką energii i klimatu, w tym Marcin Korolec, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i wiceminister środowiska oraz Ban Ki-moon, sekretarz generalny ONZ. Spośród zaproszonych gości, głos zabrali również liderzy świata polityki m.in.: Tony Blair, były brytyjski premier i Al Gore, były wiceprezydent USA.

Minister Korolec, Prezydent COP19 przypomniał, że jednym z kluczowych warunków sukcesu konferencji COP21 w Paryżu będą prace poszczególnych państw – stron nad własnymi kontrybucjami (zobowiązaniami) do nowej umowy klimatycznej. Zgodnie z ustaleniami konferencji COP19 w Warszawie strony powinny je przedłożyć w pierwszym kwartale 2015 roku.

– Musimy dalej budować zaufanie do procesu klimatycznego wśród jego uczestników. Dlatego tak ważna jest transparentność decyzji podejmowanych w ramach Konwencji klimatycznej i respektowanie praw wszystkich państw biorących udział w uzgodnieniach – dodał minister Korolec.

Podczas spotkania minister Korolec z zadowoleniem odniósł się do inicjatywy sekretarza generalnego ONZ dot. zaproszenia do ministerialnego dialogu w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych oraz władz miast i regionów. Ubiegłoroczna konferencja COP19 w Warszawie była pierwszą konferencją stron, podczas której burmistrzowie i przedsiębiorcy zostali oficjalnie zaproszeni do debaty z ministrami. Tylko połączenie wysiłków podejmowanych przed rządy z działaniami sektora prywatnego oraz dobre zrozumienie problemów na poziomie regionalnym i lokalnym da gwarancję skuteczności polityki klimatycznej.

Minister przypomniał także o zbliżających się (czerwiec) dwóch ważnych spotkaniach ministerialnych na mapie tegorocznych przygotowań do szczytu COP20 w Peru. Spotkaniom będzie przewodniczył minister Korolec. Tematem rozmów będą działania redukcyjne wynikające z Protokołu z Kioto oraz prace nad nową umową klimatyczną, która ma zostać podpisana w Paryżu i wejść w życie w 2020 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska