Korytarz Północ-Południe przewierca się pod rzeką koło Wrocławia

15 maja 2018, 16:00 Alert

Trwający przewiert HDD pod rzeką Nysa Kłodzka to jeden z ważniejszych etapów realizowanej przez GAZ-SYSTEM inwestycji Zdzieszowice – Wrocław. W jej ramach powstanie ok. 130 km gazociągu w województwach opolskim i dolnośląskim – podaje Gaz-System.

Budowa gazociagu. Fot. Gaz-System
Budowa gazociagu. Fot. Gaz-System

Projekt Zdzieszowice – Wrocław, obok wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju, ma na celu modernizację i rozbudowę systemu przesyłowego w rejonie południowo–zachodniej Polski. Gazociąg stanowić będzie istotny element gazowego Korytarza Północ-Południe, który połączy Terminal LNG w Świnoujściu oraz planowany gazociąg Baltic Pipe z projektowanym terminalem Adria LNG w Chorwacji.

Inwestycja w województwie opolskim swoim zakresem obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o długości 80 km i średnicy 1000 mm oraz czterokilometrowego odgałęzienia od powyższego gazociągu o średnicy 400 mm na odcinku Kąty Opolskie – Przywory. Trasa gazociągu w woj. opolskim przebiegać będzie przez gminy: Leśnica, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Prószków, Opole, Dąbrowa, Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz.

Powyższa inwestycja realizowana jest w oparciu o wydane przez Wojewodę Opolskiego rozstrzygnięcia, tj. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji z 22 października 2015 r. oraz decyzję z 13 stycznia 2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Inwestycja obejmuje ok. 2180 nieruchomości.

Przewiert pod rzeką Nysa Kłodzka o długości 545 metrów, realizowany metodą horyzontalnego wiercenia kierunkowego (HDD), jest jednym z kluczowych etapów tej inwestycji. Wcześniej rozpoczęto prace związane z przewiertem pilotażowym dla wykonania rurociągu o średnicy 250 mm, który obecnie służy jako rewers płuczki, a po zakończeniu zostanie wykorzystany jako rura osłonowa dla linii światłowodowej. Aktualnie trwający przewiert ma zapewnić miejsce na główny gazociąg o średnicy 1000 mm. Wiercenie otworu odbywa się w miejscowości Skorogoszcz w gminie Lewin Brzeski.

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1731). Projekt uzyskał również dofinasowanie na etap budowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

GAZ-SYSTEM w tym roku rozpoczął realizację kolejnych inwestycji na terenie woj. opolskiego tj. gazociągu Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle oraz Tworóg – Kędzierzyn-Koźle. Ponadto na terenie Kędzierzyna-Koźla GAZ-SYSTEM wybuduje tłocznię gazu.

Obok korzyści płynących z rozwoju infrastruktury gazowej w regionie ważnym aspektem dla społeczności lokalnej będzie też corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości budowanej infrastruktury przesyłowej, zlokalizowanej na terenie danej gminy.

Gaz-System