Kowalczyk: 4 mld zł dla firm na zmniejszenie emisji CO2

10 lipca 2019, 15:15 Alert

Przedsiębiorcy mogą otrzymać 4 mld zł w ramach programu Energia Plus; to program w większości pożyczkowy- poinformował w środę minister środowiska Henryk Kowalczyk. Jak dodał, celem programu jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawa jakości powietrza.

Henryk Kowalczyk. Źródło: Flickr
Henryk Kowalczyk. Źródło: Flickr

Kowalczyk w środę na wspólnej konferencji prasowej z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim poinformowali o działaniach resortów środowiska i energii w walce o lepszą jakość powietrza i rozwój odnawialnych źródeł energii.

„Wspólnie przygotowaliśmy kolejne elementy wspierania energii odnawialnej. W trosce o klimat – wszak zmiany klimatu są dość widoczne – oczywiście jednym z elementów tej troski o klimat jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Stąd m.in. wspólnie przygotowaliśmy programy dotyczące wsparcia wytwarzania energii odnawialnej” – powiedział Kowalczyk.

Jak dodał, pierwszy z programów adresowany jest do przedsiębiorców. „Jest to program Energia Plus, który jest przeznaczony dla przedsiębiorców. Celem tego programu jest zmniejszenie emisji CO2, poprawa jakości powietrza. Jest to program bardzo szeroki, opiewa na 4 mld zł; z tym że jest to program w zasadzie w większości pożyczkowy. Umorzenie pożyczek określamy na około 10 proc. To będzie taka zachęta do wdrożenia tego programu” – tłumaczył szef resortu środowiska.

Wyraził nadzieję, że „wszyscy przedsiębiorcy – zarówno ci, którzy mają małe zakłady, ale również i duże firmy – będą korzystać z tego programu, będą wchodzić w produkcję energii elektrycznej, jako wytwórcy zawodowi”.
Kolejnym programem, który ma posłużyć redukcji emisji CO2, ale również chronić powietrze, jest „Polska Geotermia Plus”. „Program ma na celu zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Nie tylko program będzie finansował odwierty geotermalne, poszukiwawcze, eksploatacyjne – co oczywiście jest jego podstawową funkcją – ale również będzie finansował metody eksploatacji, a więc budowę ciepłowni, rozbudowę sieci ciepłowniczych z wykorzystaniem geotermii, ale nie tylko, z wykorzystaniem też innych źródeł ogrzewania” – powiedział.

Jak dodał, na ten program ma być przeznaczone 600 mln zł, „z czego około połowy byłyby dotacje, druga połowa byłaby pożyczkami”.

Trzecim programem jest program „Ciepłownictwo Powiatowe”. „Program pilotażowy ze względu na budżet początkowy, to jest około 500 mln zł. To jest przede wszystkim wsparcie przedsiębiorstw zajmujących się dostawą ciepła, z tym że dla przedsiębiorstw samorządowych lub przedsiębiorstw z większościowym, czyli tutaj 70-procentowym udziałem samorządów. To byliby przedsiębiorcy produkujący energię cieplną na cele komunalno-bytowe” – wskazał Kowalczyk.

Polska Agencja Prasowa