Kowalczyk: Już ponad 10 tys. wniosków w Programie Czyste Powietrze

6 listopada 2018, 14:00 PAP

Złożono już ponad 10 tys. wniosków w Programie Czyste Powietrze, potencjalnych zainteresowanych udziałem w programie jest ponad 50 tys osób – poinformował we wtorek wiceminister środowiska Henryk Kowalczyk.

Smog nad Krakowem / fot. Wikimedia Commons
Smog nad Krakowem / fot. Wikimedia Commons

Kowalczyk pytany był we wtorek w TVP1 m.in. o to, kiedy Polacy realnie odczują poprawę jakości powietrza. „Program Czyste Powietrze jest obliczony na 10 lat. To znaczy, po 5-6 latach będzie już widać efekty, bo my szacujemy, że po 10 latach zredukujemy emisję o 80 proc. No więc po 5, czy 6 latach też już będzie widoczna poprawa. Ten program, mam nadzieję, wyeliminuje całkowicie tę niską emisję” – powiedział minister.

Poinformował, że zainteresowanie programem jest bardzo duże, bowiem w ciągu 1,5 miesiąca jest ponad 10 tys. wniosków. „Zalogowanych osób, które interesują się tym jest ponad 50 tys. (…) oznacza to tyle, że one są potencjalnymi beneficjentami, czyli za chwilę pewnie złożą wnioski. A więc zainteresowanie jest duże – i dobrze. Nie jest lawinowe, też się cieszę, bo jakby było takie całkowicie lawinowe, to zabrakłoby obsługi administracyjnej” – zaznaczył.

Kowalczyk dodał, że najbiedniejsi mogą liczyć na 90 proc. dotacje z Programu, z 10 proc. udziałem własnym. „Ale gminy mogą dokładać (…). Jeśli gmina dołoży, to może być i 100 proc. (dotacji – PAP). Ale jak rzeczywiście kogoś nie stać na te 10 proc. udziału własnego, czy 20 proc., to może wziąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Równocześnie pożyczka jest wypłacana z tym wnioskiem dotacyjnym, na 15 lat, o bardzo małej stopie procentowej” – powiedział minister.

Pytany był także o to, co będzie sukcesem Polski na Szczycie Klimatycznym COP 24, który ma odbyć się na początku grudnia br. w Katowicach. „Przede wszystkim dla Polski, jako organizatora, sukcesem będzie sprawna organizacja, czego wszyscy oczekują. Oczy całego świata są zwrócone na Polskę, na Katowice. Tutaj te wysiłki podejmujemy i mam nadzieję, że spełnimy oczekiwania” – oświadczył minister.

Zaznaczył, że druga rzecz, to takie przeprowadzenie negocjacji, żeby wdrożyć porozumienia paryskie dotyczące ochrony klimatu. Według Kowalczyka były one ambitne, ale bardzo ogólne. „Zadaniem konferencji w Katowicach będzie przełożenie tego na język konkretów” – powiedział. Wyraził nadzieję, że to się uda.

„Już te rozmowy trwają, już trwają uzgodnienia, ale to nie jest takie bardzo proste, bo największą trudnością jest to, żeby wszystkie kraje świata zechciały się włączyć w politykę klimatyczną, a nie wszystkie chcą (…), ale też oczekują na pomoc finansową. Z kolei ta pomoc finansowa od najbogatszych krajów też nie płynie tak chętnie. Więc tu są te niuanse, które w negocjacjach trzeba będzie rozwiązywać” – dodał.

Program Czyste Powietrze dotyczy wymiany pieców i termomodernizacji budynków; będzie realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Budżet programu ma wynieść 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.

Końcowym efektem programu ma być 4 mln domów o poprawionej efektywności energetycznej, 3 mln wymienionych źródeł ciepła starej generacji oraz 1 mln zamontowanych źródeł ciepła nowej generacji. Efektem ma być także m.in. zmniejszenie zużycia energii końcowej o 21,8 mln MWh/rok.

Pod koniec października br. podpisano umowę zamykającą proces formalnego porozumienia pomiędzy Polską a sekretariatem ONZ ws. organizacji COP24. Jego celem jest określenie zobowiązań, jakie spoczywają na państwie goszczącym Konferencję w sprawie zmian klimatu. Porozumienie to stanowi podstawę prawną do organizacji tego wydarzenia (chodzi m.in. o zasady uczestnictwa i obsługi konferencji klimatycznej). Pomoże w sprawnej i bezpiecznej organizacji w Polsce konferencji klimatycznej (Konferencja COP24) w Katowicach. Projekt uchwały przedłożył minister środowiska.

Przewiduje się, że organizacja Konferencji w Polsce spowoduje zwiększenie świadomości społecznej w kwestii zmian klimatu i jego skutków oraz adaptacji do zmian klimatu, w tym realizacji postanowień Porozumienia paryskiego. Wydarzenie to będzie okazją do promowania polskich innowacyjnych rozwiązań, w tym zielonych technologii, rozwiązań dotyczących adaptacji do zmian klimatu, a także promocji ekomobilności i koncepcji leśnych gospodarstw węglowych w kontekście wdrażania postanowień Porozumienia paryskiego.

Konferencja odbędzie się w Katowicach. Ostatecznie jej termin został określony na 2 – 14 grudnia 2018 roku.

Polska Agencja Prasowa