Kowallek: Ciężarówki pod lupą viaToll i GDDKiA?

9 marca 2015, 15:00 Drogi

Podczas ostatniej XXII edycji toruńskiego Forum Gospodarczego – Welconomy Forum in Toruń w jednej z debat, „Nowoczesne rozwiązania i produkty dla infrastruktury”, uczestniczył m.in. dyr. Marcin Kowallek, przedstawiciel władz Torunia.

– W dużych miastach realizowane są w praktyce idee zrównoważonego transportu. Pod tym względem zmieniają się one nie do poznania. W dużej mierze dotyczy to – jak w przypadku Torunia – transportu szynowego – zauważył podczas debaty Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Torunia.
Dyrektor poinformował, że w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej Toruń wraz z Bydgoszczą i gminami ościennymi rozwijają program zrównoważonego transportu dla całej aglomeracji.

– Wykorzystujemy m.in. elementy inteligentnego systemu transportu (ITS), np. system identyfikacji pasażerskiej – mówił dalej Marcin Kowallek. – Mieszkańcy Torunia mogą z nich odczytać informacje o najbliższych kursach oraz godzinę. Tablice systemu mogą również ostrzegać o zagrożeniach i przekazywać ważne komunikaty. Władze miasta uznały za ważną także walkę ze zmniejszaniem emisji CO2 w powietrzu. W związku z tym wprowadzony został zakaz wjazdu do miasta samochodów ciężarowych powyżej 18 t w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Według dyrektora kontrola zakazu spoczywa w rękach policji, bowiem nie zainstalowany został dedykowany system monitoringu.

– Jednak gdyby porozumieć się z GDDKiA można by monitorować przestrzeganie zakazu poruszania się ciężarówek dzięki systemowi viaToll – dodał Kowallek. – Wprowadziliśmy także możliwość wnoszenia opłat za parkowanie samochodów za pomocą specjalnej „karty miejskiej”.

– Włączenie istniejących elektronicznych systemów płatności za przejazdy w zrównoważony systemem transportu może przynosić miastu tylko korzyści – stwierdził na zakończenie dyr. Marcin Kowallek.