Koziura: Bezpieczniejsza praca w kopalniach – w perspektywie niższe koszty

25 sierpnia 2014, 08:36 Węgiel. energetyka węglowa

KOMENTARZ

Mirosław Koziura

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Rząd zapowiada zmianę przepisów górniczych i być może  będzie to efekt  celów określonych  w strategicznym projekcie badawczym WUG „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”. We wrześniu br. prezes WUG powoła specjalną grupę specjalistów, która opracuje projekty nowelizacji obowiązujących aktów prawnych.

– Realizowany od czterech lat projekt badawczy powinien przynieść odpowiedzi na nurtujące górników pytanie: jak lepiej zapobiegać katastrofom, chronić życie osób w sytuacjach najwyższego zagrożenia oraz ratowników, spieszącym im na pomoc. Projekt obejmuje 12 zadań badawczych, które zostały sprecyzowane w oparciu o ustalenia komisji powoływanych przez prezesa WUG do ustalenia przyczyn największych wypadków górniczych w ostatnich latach. Nie wszystkie wnioski komisji powypadkowych przedsiębiorcy mogli zrealizować we własnym zakresie. W rozwiązaniu niektórych problemów konieczna była interdyscyplinarna współpraca ośrodków naukowych i pozyskanie finansowania badań z budżetu państwa. Ten duży projekt badawczy zbliża się do finałowego etapu. Dlatego powołam ekspercki zespół, który ustalenia naukowców przełoży na język prawa. W przyszłym roku chcielibyśmy wystąpić z inicjatywą legislacyjną – mówi Mirosław Koziura, prezes WUG.

Jednym z kierunków współpracy nadzoru górniczego ze środowiskiem naukowo-badawczym w przeciwdziałaniu niebezpiecznym zjawiskom, które są związane z występującymi zagrożeniami, jest opracowanie rozwiązań w ramach strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”. – uważa prezes WUG – Został on sprecyzowany w 2010 roku na wniosek prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Wyniki prac badawczych mogą być wdrożone w postaci konkretnych przepisów górniczych i zasad, jakimi powinny kierować się służby kopalniane w codziennych czynnościach, np. przy projektowaniu robót górniczych, ich wykonawstwie, monitoringu i zwalczaniu zagrożeń.