U prezydenta obradował Zespół ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

13 października 2017, 10:00 Alert
Andrzej Duda
Andrzej Duda. Fot. Michał Sierzputowski, BiznesAlert.pl

12 października odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego powołanego w Kancelarii Prezydenta, któremu przewodniczy Pani Marta Gajęcka Doradca Prezydenta RP.

Zespół ds Bezpieczeństwa Energetycznego to gremium opiniodawczo-doradcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kwestii związanych między innymi z: wytwarzaniem i przesyłem energii, odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną w tym zanieczyszczeniem powietrza oraz problematyką regulacji europejskich.
Marta Gajęcka podkreśla, że bezpieczeństwo energetyczne oraz bezpieczeństwo dostaw surowców to integralna część bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.