Kraje kaspijskie tworzą grupę roboczą na rzecz dostaw gazu do Europy

31 sierpnia 2015, 18:26 Alert

(Piotr Stępiński/Wojciech Jakóbik)

Jak poinformował portal Neftegaz.ru 28 sierpnia po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Azerbejdżanu – E. Mamedjarow, Turkmenistanu – R. Meredowa oraz Turcji – M. Cavusoglu ogłosili konieczność rozwoju trójstronnej współpracy w sferze energetycznej.

Uczestnicy spotkania podkreślili znaczenie transportu przez terytorium Turcji turkmeńskiego oraz azerskiego gazu ziemnego do Europy oraz na międzynarodowe rynki.
Ministrowie nadali szczególne znaczenie dla utworzenia roboczej grupy w ramach projektu dotyczącego dostaw turkmeńskiego gazu przez terytorium Azerbejdżanu oraz Turcji.

Ponadto zwrócono uwagę na znaczenie rozwoju współpracy pomiędzy energetycznymi spółkami Azerbejdżanu, Turcji i Turkmenistnu. Szefowie resortu spraw zagranicznych poinformowali o konieczności kontynuowania omówienie tego tematu w ramach formatu trójstronnego.

Wszystko na to wskazuje, że wspomniana grupa robocza będzie utworzona dla zbadania kwestii realizacji projektu gazociągu Transkaspjskiego. O pracach nad jej utworzeniem BiznesAlert.pl informował 23 czerwca.

Wcześniej strona turkmeńska informowała o prowadzeniu aktywnych rozmów z europejskimi partnerami o dostawach do 30 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

Jednakże budowa tego gazociągu jest niekorzystna dla Rosji. Rosja oraz Iran koncentrują się na tym aby kwestie ułożenia rurociągu po dnie Morza Kaspijskiego były rozwiązywane przez 5 państw leżących nad akwenem.

Turkmenistan żywi przekonanie, że dla budowy gazociągu po dnie Morza Kaspijskiego nie należy określać statusu prawnego ale wystarczy porozumienie trzech państw których będzie dotyczył projekt.

Kraj ten rozpoczął prace nad budową gazociągu Wschód-Zachód o przepustowości 30 mld m3 rocznie i długości 800 km. Magistrala pozwoli na transport surowca z bogatych złóż na wschodzie kraju, na Zachód. Dzięki temu będzie możliwy eksport do krajów zachodnich, który uzupełni istniejący już na Wschód.

 

Gaz z regionu kaspijskiego ma przed końcem dekady docierać do Europy przez gazociągi Korytarza Południowego: Gazociąg Transadriatycki (TAP), Transanatolijski (TANAP) i Południowokaukaski (SCP). Do nich może dołączyć TCP.