Król: Elektroniczne systemy są odpowiedzią na problemy z zarządzaniem ruchem w miastach

26 sierpnia 2013, 10:54 Drogi

– Skoro funkcjonuje mechanizm elektronicznego monitoringu i naliczania opłat za korzystanie z dróg publicznych, to możliwe jest wykorzystanie go do zarządzania ruchem także na terenach miast – zauważa w „Rzeczpospolitej” Krzysztof Król, doradca prezydenta RP i przewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. – Być może w ten sposób uda się wreszcie rozwiązać problem egzekwowania zakazu ruchu tirów w Warszawie w godzinach szczytu.

Król uważa, że impulsem do wprowadzania takich rozwiązań powinna stać się zmiana prawa, dająca samorządom większy wpływ na zarządzanie ruchem, w tym umożliwiająca pobieranie opłat od pojazdów emitujących najwięcej zanieczyszczeń.

– Integracja systemów opłat drogowych i parkingowych, efektywniejsze wykorzystywanie bazy pojazdów, będącej w dyspozycji GDDKiA, zwiększenie funkcjonalności informacji o sytuacji na drogach we współpracy z twórcami map GPS, skuteczniejsza egzekucja przepisów ruchu drogowego – chociażby w zakresie bus-pasów, nowe sposoby wykorzystania elektronicznych winiet – wylicza korzyści z wdrażania innowacyjnych rozwiązań Krzysztof Król.

Ekspert zwraca uwagę na szanse, jakie daje wykorzystanie unijnych środków. Jak pisze, warunkiem efektywnego spożytkowania tych środków jest jednak zastosowanie kompleksowych rozwiązań i eliminacja barier prawnych i mentalnych w korzystaniu z istniejących i budowie nowych systemów.