Kryzys migracyjny opóźnia przedstawienie zimowego pakietu gazowego

9 lutego 2016, 12:10 Alert

(Politico.eu/Wojciech Jakóbik)

Jak informuje portal Politico.eu, Komisja Europejska opóźniła prezentację czteroczęściowego pakietu bezpieczeństwa dostaw gazu. Zostanie on opublikowany 16 lutego. Powodem opóźniania ma być konieczność skupienia się na kwestiach związanych z migracją.

Pakiet bezpieczeństwa gazowego miał zostać opublikowany 10 lutego. Ma zawierać rozwiązania, które według Komisji Europejskiej pomogą krajom członkowskim na zmniejszenie zależności od dostaw gazu z jednego kierunku i poprawią bezpieczeństwo jego dostaw. Jednym z zapisów jest uprzednia weryfikacja umów gazowych między krajami członkowskimi a stronami trzecimi. Na nim szczególnie zależy krajom Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polsce. Proponowane regulacje mają jednak dotyczyć także rozwoju sektora LNG, zwiększenia ilości połączeń międzysystemowych i mocy magazynowych, oraz innych rozwiązań na rzecz poprawy sytuacji.

Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez KE będą przedmiotem dalszej dyskusji w Radzie Europejskiej i komisjach Parlamentu Europejskiego.