Kuk: PKP CARGO – W Polsce obowiązuje swobodny dostęp do infrastruktury punktowej

10 marca 2014, 15:50 Infrastruktura

KOMENTARZ

Mirosław Kuk,

dyrektor ds. komunikacji PKP CARGO S.A.

Polski rynek towarowych przewozów kolejowych jest jednym z najbardziej zliberalizowanych rynków spośród wszystkich państw UE. Działa na nim 55 przewoźników, którzy mają zróżnicowany majątek, a także PKP PLK, które jest zarządca infrastruktury kolejowej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał wobec PKP CARGO S.A. decyzję w sprawie konieczności rozdzielania funkcji przewoźnika kolejowego oraz faktycznego wykonywania funkcji zarządcy infrastruktury w dniu 28 maja 2013 roku. Następnie, po rozpoznaniu wniosku PKP CARGO S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy, Prezes UTK utrzymał ją w mocy decyzją z dnia 31 grudnia 2013 r. Obecnie, PKP CARGO nie zgadzając się z treścią rozstrzygnięcia Prezesa UTK, zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego.

Niemniej jednak, PKP CARGO S.A. zobowiązane zostało do natychmiastowego wykonania ww. decyzji Prezesa UTK i od ubiegłego roku takie działania podejmuje.

W listopadzie 2013 r. z PKP CARGO S.A. wydzielona została nowa spółka – CARGOTOR, do której trafiły elementy zawierające punkty ładunkowe i bocznice. Głównym zadaniem CARGOTOR jest zarządzanie wyodrębnioną częścią nieruchomości kolejowych i udostępnianie ich przewoźnikom kolejowym na zasadach niedyskryminujących oraz utrzymanie powierzonego majątku, gwarantujące bezpieczny transport towarów koleją. Nie jesteśmy zresztą w tego typu działaniach na rynku kolejowym odosobnieni. W strukturach DB Schenker Rail Polska funkcjonuje spółka zależna – Infra Silesia, zajmująca się zarządzaniem infrastrukturą.

Mimo, że spółka CARGOTOR działa stosunkowo niedawno, już podpisywane są stopniowo umowy na dostęp do wyodrębnionych nieruchomości z zainteresowanymi przewoźnikami. Wszystkich przewoźników obowiązują takie same warunki. Tym samym zarzuty DB Schenker należy uznać za bezpodstawne.