Kulczycka: Regulacje małego trójpaku dla OZE to za mało

4 września 2013, 09:24 Energetyka

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (tzw. mały trójpak) nie rozwiązuje praktycznie żadnego z problemów, jakich obecnie doświadcza energetyka odnawialna. W tej sytuacji przebudowa systemu wsparcia OZE jest niezbędna i pilna – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan w rozmowie z Rzeczpospolitą.

– System wsparcia OZE powinien pozostać oparty na dotychczasowym modelu, w którym podstawowym instrumentem systemu wsparcia są świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i inkorporowane w nich prawa majątkowe – ocenia. – Należy pilnie usprawnić proces wydawania świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł i zwiększyć jego transparentność.