Kurtyka: Klimat ma istotną rolę w procesie transformacji

10 sierpnia 2018, 08:45 Środowisko
Kurtyka
Michał Kurtyka / fot. Ministerstwo Środowiska

Wiceminister Michał Kurtyka uczestniczył w konferencji „Polska droga do czystego środowiska – Społeczny PRE_COP24”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych RP, pracodawcy, naukowcy oraz reprezentanci związków zawodowych z Polski i zagranicy.

Pierwszego dnia wiceminister spotkał się m.in. z przedstawicielami związków zawodowych, stowarzyszeń oraz władzami miasta Katowice.

„Społeczny PRE_COP24 jest okazją do międzynarodowej wymiany poglądów na temat ochrony klimatu w kontekście aspektów społecznych i ekonomicznych” – powiedział wiceminister środowiska.

Podczas otwarcia konferencji wiceminister wspomniał o ważnej roli klimatu w procesie transformacji.

„Naszym zadaniem jest zapewnienie sprawiedliwej i solidarnej transformacji, która pozwoli ochronić klimat przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy. Rozwój powinien być odpowiedzialny w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i klimatycznym” – zaznaczył wiceminister.

„Polski rząd stoi na stanowisku, że droga, którą należy podążać, to zrównoważony społecznie i środowiskowo rozwój przy jednoczesnym nacisku na modernizację, zmianę technologiczną i wykorzystanie innowacji umożliwiających efektywniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów” – podkreślił wiceminister środowiska.

O konferencji Społeczny PRE_COP24

Konferencja jest wspólną inicjatywą trzech Central Związków Zawodowych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa wraz z Grupą Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK działającą przy AGH w Krakowie.

Celem wydarzenia jest prezentacja wieloletniego dorobku światowych organizacji związkowych i pracodawców na rzecz zmian klimatu oraz omówienie i przedstawienie ich stanowisk w związku z mającym się odbyć w Katowicach szczytem klimatycznym.

Ministerstwo Środowiska