Kurtyka: W 2040 roku co druga MWh energii w Polsce będzie ze źródeł bezemisyjnych

6 października 2020, 18:45 Alert
Fot. Enea kurtyka
Fot. Enea

Enea operator przy współpracy merytorycznej Centrum Zarządzania w Energetyce Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowała II edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Energia Nowoczesnych Miast. Elektromobilność. Smart cities. Zrównoważony transport. Sieci inteligentne w energetyce”.

Konferencja podzielona na cztery główne bloki tematyczne, obfitowała w dyskusje o wyzwaniach stojących przed polską energetyką. Naukowcy, wykładowcy akademiccy, przedstawiciele rządu i samorządów, władze oraz pracownicy Enei Operator przez dwa dni rozmawiali o aspektach i innowacyjnych projektach istotnych dla jej rozwoju. – Ta rewolucja w zasadzie dzieje się już na naszych oczach. Wszystkie aspekty tak zwanego smart city czy smart home umożliwiają lepsze wykorzystanie tego, co daje elektryczność w codzienności – mówił dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki, Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji.

Gościem honorowym konferencji był minister klimatu dr Michał Kurtyka, który uczestniczył w panelu „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Minister podkreślił, że konieczne jest przeprowadzenie transformacji energetycznej w sposób sprawiedliwy (filar I), mając na celu budowę zeroemisyjnego systemu energetycznego (filar II) oraz dbając o poprawę jakości powietrza (filar III). Zaznaczył również, że w 2040 roku co druga MWh będzie pochodzić ze źródeł bezemisyjnych. Rezerwę dla OZE będą stanowić elastyczne źródła gazowe, których moc wzrośnie około dwukrotnie do 2030 roku i niemal czterokrotnie do 2040 roku.

Enea/Michał Perzyński