Łaski: Famur gotów do wypłaty dywidendy

1 lipca 2014, 10:10 Energetyka
Waldemar Łaski

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR SA – wiodącego producenta maszyn i urządzeń dla górnictwa – podjęło w dniu 30 czerwca 2014 roku uchwałę dotyczącą podziału zysków z 2013 roku oraz lat ubiegłych w łącznej kwocie 404,46 mln zł, co daje 0,84 zł na akcję. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którzy będą posiadali akcje spółki na dzień 9 lipca br., termin wypłaty dywidendy ustalono na 25 lipca 2014 r.

– Po latach budowy silnej grupy kapitałowej, FAMUR SA jest w pełni gotowy do wypłaty dywidendy pieniężnej. Od 2003 roku główny nacisk kładliśmy na regularną rozbudowę naszej kompleksowej oferty dla górnictwa, dlatego inwestowaliśmy w liczne przejęcia oraz rozwój organiczny. Po dekadzie nieprzerwanego rozwoju Grupy FAMUR, doszliśmy do momentu, w którym chcemy podzielić się wypracowanym zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Warto dodać, że pomimo wypłaty tak znacznej sumy przeznaczonej na dywidendę, FAMUR SA nadal pozostanie podmiotem o bardzo dobrej kondycji finansowej i niskim poziomie zadłużenia, który będzie mógł dokonywać skutecznych akwizycji. W ten sposób udowadniamy, że jesteśmy atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem na rynku kapitałowym. Należy przypomnieć, że FAMUR SA nie po raz pierwszy wypłaca dywidendę. W 2011 roku w ramach procesu optymalizacji struktury Grupy została wypłacona akcjonariuszom dywidenda w formie rzeczowej – w formie akcji PGO SA oraz Zamet Industry SA, które notowane są na warszawskiej giełdzie – powiedział Waldemar Łaski, prezes zarządu FAMUR SA.