Amerykanie kupili połowę udziałów w największej prywatnej spółce gazowej w Bułgarii

9 lipca 2021, 06:45 Alert

Linden Energy, amerykańska firma energetyczna, ogłosiła, że podpisała umowę nabycia 50 procent udziałów Overgas, największej prywatnej spółki gazowej w Bułgarii. Akcje były wcześniej własnością rosyjskiego Gazpromu i zostały odkupione przez Overgas w grudniu 2020 roku.

Flaga Bułgarii. Źródło: Getty Images
Flaga Bułgarii. Źródło: Getty Images

Transakcja Linden Energy-Overgas

Linden Energy i Overgas podpisały umowę, w ramach której Linden przejmie 50 procent udziałów Overgas. Dzięki wcześniejszemu zobowiązaniu Linden do wykorzystania 10 procent przepustowości interkonektora Grecja-Bułgaria, umowa ta dodatkowo wzmacnia portfel inwestycyjny Linden w Bułgarii i będzie wspierać wzrost w rozwoju sieci gazowej w regionie. – Zespół Linden jest bardzo podekscytowany kontynuacją naszej pracy w Bułgarii i na Bałkanach i wierzę, że Overgas jest idealnym partnerem do ekspansji z lidera na bułgarskim rynku gazu do lidera w regionie Bałkanów. Oprócz naszej inwestycji Linden będzie aktywnie wspierać wysiłki Overgas na rzecz dywersyfikacji rynku energetycznego w Bułgarii poprzez dodanie innych źródeł gazu ziemnego, jedną z możliwości jest amerykańskie LNG – powiedział Stephen Payne, prezes Linden Energy.

– Inicjatywa Trójmorza ma na celu rozwój infrastruktury na terytoriach uczestniczących w niej państw, co obejmuje rozwój infrastruktury energetycznej, w tym gazu. Linden ma ambicję pomocy w realizacji pomysłów Overgas na rozwój rynków w krajach Bałkanów Zachodnich poprzez zapewnienie wsparcia politycznego i finansowego potrzebnego dla tych projektów. Nasze planowane projekty obejmują badanie możliwości budowy połączeń międzysystemowych w regionie Bałkanów Zachodnich oraz zgazowanie terytoriów zurbanizowanych w krajach Bałkanów Zachodnich – powiedział Svetoslav Ivanov, dyrektor wykonawczy Overgas.

Yahoo Finance/Michał Perzyński

Bułgaria zacznie importować gaz od innych dostawców niż Gazprom