Litwa bierze pod lupę własne cyberbezpieczeństwo

27 lipca 2015, 08:30 Alert
Zdjęcie: Business Reporter
Zdjęcie: Business Reporter

(Ministerstwo Obrony Narodowej Litwy/Patrycja Rapacka)

21 lipca odbyło się pierwsze spotkanie Rady Bezpieczeństwa Cybernetycznego Litwy. Członkowie zapoznali przedstawicieli władz państwowych z kształtem i implementacją polityki cyberbezpieczeństwa, omawiali jego poziom, oraz dalszą współpracę między organami państwa.

– Narodowa Rada Bezpieczeństwa Cybernetycznego składa się z przedstawicieli różnych instytucji państwowych. Jest kluczowa dla poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego Litwy. Służy zwiększeniu współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym i jednostkami naukowymi a przez to przygotowaniu państwa na zagrożenia cybernetyczne,  – powiedział minister obrony Litwy Juozas Olekas. Jego zdaniem wszystkie sektory litewskiej gospodarki powinny mieć udział w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa.

Podczas posiedzenia zaprezentowano cele i zadania Departamentu Cyberbezpieczeństwa i Technologii Informacyjnych Ministerstwa Obrony  oraz Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, dwóch instytucji określających kształt i wcielających w życie politykę cyberbezpieczeństwa państwa. Przedstawiciele Regulatora Komunikacji przedstawili poprawki do regulacji prawnych, zawierające gwarancje bezpieczeństwa i integralności sieci komunikacji publicznej oraz powszechnie dostępnych usług komunikacji elektronicznej oraz hostingu.

Rada debatowała także nad procesem legislacyjnym Prawa o Bezpieczeństwie Cybernetycznym Litwy, poziomem bezpieczeństwa państwa w tym zakresie oraz reprezentacją na forach międzynarodowych.

Rada Bezpieczeństwa Cybernetycznego  jest też  ciałem doradczym, sporządzającym analizy poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego oraz środków zabezpieczeń. Doradza możliwe udoskonalenia dla instytucji państwowych kształtujących politykę cyberbezpieczeństwa, dostarczających powszechne usługi komunikacji elektronicznej  oraz administrujących sieciami, a także przedsiębiorstwom pracującym na tych polach, a także instytucjom naukowym i akademickim.

Obecnie Radzie przewodniczy jej wiceminister obrony Ramūnas Usonis. Składa się z 24 członków z ministerstw obrony, energii, transportu i komunikacji, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, gospodarki, rady ministrów, Regulatora Komunikacji, Litewskiego Biura Policji Kryminalnej, politechnik w Wilnie i Kownie, INFOBALT, litewskich banków oraz stowarzyszenia dostawców ciepła i wody.