Litwa buduje terminale logistyczne dla Rail Baltica

1 marca 2019, 11:45 Alert
Koleje na rozdrożach

Rząd litewski zaplanował budowę w Wilnie i Kownie terminali towarowych o znaczeniuogólnokrajowym. Mają one ułatwić przepływ dóbr między różnymi europejskimi gałęziami transportu w tym regionie.

Realizacją projektu zajmą się koleje państwowe Lietuvos Geležinkeliai (LG). W budowę zaangażowane zostaną środki publiczne i prywatne.

Na rok 2026 planowane jest ukończenie w Palemonas na obrzeżach Kowna centrum logistycznego o powierzchni 12 ha i wartości 10 mln euro. Do tego czasu zostanie także otwarta Rail Baltica –normalnotorowa (o szer. 1435 mm) linia kolejowa, wchodząca w skład transeuropejskiego korytarza transportowego, łączącego

Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki. W 2030 roku natomiast zostanie oddany do użytku terminal wileński o powierzchni 26 ha i wartości 22 mln euro. W jego skład wejdą obiekty logistyczne, magazynowe i produkcyjne. Obie inwestycje będą też obsługiwać linie szerokotorowe (o rozstawie 1520 mm).

20 lutego minister transportu i komunikacji Litwy Rokas Masiulis stwierdził, że „publiczne centra logistyczne w Wilnie i Kownie to projekty o znaczeniu strategicznym”. Wyraził nadzieję, że„ich utworzenie pomoże przyciągnąć zagranicznych inwestorów i zapewni właściwe współdziałanie różnych rodzajów transportu w europejskich korytarzach transportowych”.

Railway Gazette/Ewa Czyżewska