LNG pomoże w walce ze smogiem

6 września 2018, 06:00 Alert
lng sachalin
Sachalin LNG. fot. Shell

Między innymi na temat roli gazu skroplonego w ograniczaniu smogu rozmawiali uczestnicy relacjonowanego przez „Rzeczpospolitą” panelu na Forum Ekonomicznym w Krynicy „LNG oraz inne paliwa alternatywne sposobem na poprawę jakości powietrza”.

Biorący udział w panelu prezes Polskiego LNG Paweł Jakubowski podkreślił, że transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej wymaga infrastruktury, która umożliwi wykorzystanie różnych paliw, a także dostaw takich surowców energetycznych. Według szefa Polskiego LNG, terminal w Świnoujściu doskonale wpisuje się w te potrzeby. Jak zaznaczył, LNG może być doskonałym rozwiązaniem nie tylko dla transportu lądowego, ale także morskiego.

Na rolę gazu w kształtowaniu gospodarki niskoemisyjne zwrócił też uwagę dyrektor ds. rozwoju LNG w transporcie drogowym na Europę w Shellu Christian Hoellinger, który zaznaczył, że transport ciężarowy w krajach Unii odpowiada za 25 proc. emisji CO2. Według niego Polska jest dobrym rynkiem dla LNG w segmencie transportu, bo przez nasza kraj przebiega wiele ważnych tras łączących różne części Europy.

W tym, że gaz może być dobrą alternatywą dla węgla i pomóc w działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza mówił też Hong Liu, zastępca dyrektora biura spraw zagranicznych w radzie chińskiego miasta Zhengzhou. Jak tłumaczył, aby ograniczyć smog miasto to postawiło na gaz i dąży do graniczenia zużycia węgla w energetyce, przemyśle oraz wśród odbiorców indywidualnych.

Rzeczpospolita/CIRE.PL