Lone Paratrooper 2015

9 czerwca 2015, 07:51 Alert
Polacy w Hiszpanii

(DGRSZ)

Grupa instruktorów spadochronowych z Ośrodka Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej wzięła udział w międzynarodowym ćwiczeniu Lone Paratrooper 2015 w Hiszpanii.

W przeprowadzonym w drugiej połowie maja ćwiczeniu, zorganizowanym przez Brygadę Spadochronową „Almogavares VI” (BRIPAC), wzięły udział pododdziały dalekiego rozpoznania oraz specjalne z Portugalii, Francji, Włoch, Holandii, Brazylii oraz jednostki specjalne Sił Zbrojnych i MSW Hiszpanii. Przez dwa tygodnie prowadzono szkolenie w wykonywaniu skoków spadochronowych techniką HAHO i MFF. Będące codziennie w dyspozycji 3 samoloty transportowe (C-212, C-295 oraz C-130) zapewniły możliwość wykonywania skoków spadochronowych z pełnym wyposażeniem z wysokości od 4000 do 8500 metrów, w dzień i w nocy.

Pomimo dobrej organizacji przebiegu ćwiczenia i dostępności statków powietrznych, panujące warunki atmosferyczne, tj. silny wiatr przekraczający prędkość 14 m/s, nie pozwoliły na pełną realizację planu skoków. Jednak wykonane ponad 20 skoków z wykorzystaniem aparatury tlenowej oraz przeloty na duże odległości stanowią dla instruktorów OSA-S szczególnie cenne doświadczenie, ponieważ Ośrodek od niedawna prowadzi tego typu szkolenia z żołnierzami 6 Brygady Powietrznodesantowej oraz pułków rozpoznawczych. Ponadto możliwość wykonania skoków ze spadochronami wykorzystywanymi przez innych uczestników ćwiczenia pozwoli na porównanie ich charakterystyk oraz określenie wymagań dla sprzętu planowanego do wprowadzenia na wyposażenie naszych jednostek.

Kończącym ćwiczenie epizodem był przerzut pododdziałów specjalnych, dalekiego rozpoznania i zabezpieczenia desantowania na zrzutowiska przygodne, w celu przeprowadzenia określonych zadań taktycznych, wspólnie z desantowanymi siłami batalionu powietrznodesantowego.