LOTOS Asfalt rozwija sprzedaż elektroniczną

15 lipca 2015, 09:15 Energetyka

Spółka LOTOS Asfalt, jako jedyna firma na polskim rynku, oferuje sprzedaż asfaltów poprzez dedykowaną aplikację na urządzania mobilne. Do tej pory ponad 100 zamówień na zakup asfaltów zostało złożonych przez smartfony. Aplikacja mSprzedaż dostępna jest na urządzeniach z systemem Android, ale spółka planuje rozszerzyć ją niebawem na kolejne systemy operacyjne.

LOTOS Asfalt
Źródło: LOTOS Asfalt

– Wdrożyliśmy system mSprzedaży, aby w jeszcze bardziej przyjazny sposób umożliwić naszym klientom zakupy asfaltów – podkreśla Marek Skalski, dyrektor ds. finansowych LOTOS Asfalt. – mSprzedaż umożliwia klientom LOTOS Asfalt, którzy podpisali stosowną umowę, zakup naszych produktów za pomocą smartfonów czy tabletów. Wystarczy tylko, że zainstalują aplikację mSprzedaż.

Liczba posiadaczy smartfonów i tabletów w Polsce i na świecie dynamicznie rośnie. Wg. najnowszych badań ponad 40 proc. Polaków korzysta z urządzeń mobilnych.Naturalną konsekwencją dynamicznego wzrostu liczby urządzeń mobilnych jest rozwój dedykowanych im aplikacji.

– Otrzymujemy pozytywne sygnały od naszych klientów, którzy zainstalowali aplikację mSprzedaż i mogą dokonywać zakupów oraz śledzić ich realizację będąc poza firmą – informuje Romana Rogaczewska, starszy specjalista w Biurze Logistyki LOTOS Asfalt – Otrzymaliśmy już ponad 100 zamówień mobilnych na zakup asfaltów.

Aplikacja mSprzedaż umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem smartfonów i tabletów działających pod kontrolą systemu operacyjnego Google Android. Program pozwala ponadto na monitorowanie przebiegu realizacji zamówień. W kolejnym etapie spółka planuje rozszerzyć mSprzedaż o inne platformy mobilne. m.in. Apple iOS (urządzenia iPhone/iPad).

Aplikacja mSprzedaż jest rozwinięciem działającego od 2007 r. w LOTOS Asfalt systemu sprzedaży elektronicznej. System eSprzedaż pozwala, oprócz składania elektronicznych zamówień, na śledzenie statusu realizacji zlecenia, przeglądanie faktur, planowanie zakupów czy tworzenie raportów i przekazywanie szczegółowych informacji klientom.

W ciągu dziesięciu lat (2004-14), spółka LOTOS Asfalt sprzedała prawie 8 mln ton asfaltów (w tym ok. 1,3 mln ton asfaltów modyfikowanych ). Asfalty wykorzystano do budowy i modernizacji 9 tys. km. dróg, w tym m.in. autostrad A1, A2 i A4 oraz dróg ekspresowych S3, S7, S8 i S17.

Źródło: Grupa LOTOS S. A.