LOTOS ma głównego wykonawcę inwestycji EFRA

15 lipca 2015, 09:30 Energetyka
LOTOS EFRA

Grupa LOTOS S.A. przystąpiła do realizacji inwestycji pogłębionego przerobu ropy naftowej (Program EFRA).

W ramach tego programu spółka LOTOS Asfalt należąca do Grupy Kapitałowej LOTOS podpisała z firmą KT – Kinetics Technology S.p.A. (KT) kontrakt na projektowanie, dostawy urządzeń i materiałów oraz budowę i przekazanie do rozruchu trzech najważniejszych instalacji w tym projekcie. Wartość umowy z firmą KT opiewa na kwotę 1,26 mld PLN.

Zgodnie z podpisaną umową, firma KT – Kinetics Technology jest zobowiązana do wybudowania i przekazania do rozruchu objętych umową instalacji w terminie 32 miesięcy.

– Wybór renomowanego wykonawcy dla Programu EFRA to kolejny ważny krok przybliżający nas do uruchomienia tej kluczowej z punktu widzenia naszej grupy kapitałowej instalacji. EFRA przeniesie nas do światowej technologicznej ekstraklasy w zakresie zaawansowania procesów przerobu ropy naftowej, przekładając się pozytywnie na osiągane marże – powiedział Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LOTOS. – Jest to zarazem dowód na konsekwencję w realizacji strategii rozwoju Grupy LOTOS, a więc dążenia do połączenia najwyższej na świecie kompleksowości przerobu ropy naftowej z ekspansją w obszarze poszukiwań i wydobycia surowców. To również realizacja naszych zobowiązań wobec akcjonariuszy, którzy objęli nasze akcje w zeszłorocznej emisji. Ponadto na Program EFRA trzeba spojrzeć z szerszej perspektywy polskiej gospodarki. To wzorcowy przykład dużej, wartej ponad 2 mld zł, inwestycji w nowoczesny przemysł, a właśnie tego rodzaju inwestycje są istotą każdej gospodarki i budują jej siłę.

Przy wyborze wykonawców projektu budowy instalacji opóźnionego koksowania zaproszenia zostały wysłane do 13 firm inżynieryjnych na całym świecie posiadających doświadczenie w realizacji projektów związanych z przetwarzaniem ciężkich pozostałości. Oceniano cenę i warunki płatności, gwarancje procesowe i zakres zobowiązań kontraktowych, harmonogram realizacji i organizacji budowy, możliwość udzielenia wsparcia finansowego dla inwestycji oraz rozwiązania techniczne oraz doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Niezależnie prowadzone było także drugie postępowanie przetargowe dotyczące budowy instalacji do produkcji wodoru. Jako najkorzystniejsze rozwiązanie wybrano podpisanie jednej umowy na budowę trzech instalacji z firmą KT. To, że jeden, renomowany wykonawca będzie odpowiedzialny za większość zakresu projektu pozwolił wzmocnić pozycję LOTOSU w trakcie prowadzonych negocjacji z instytucjami finansowymi zainteresowanymi kredytowaniem projektu

– Wybraliśmy sprawdzonego wykonawcę. KT – Kinetics Technology to duża międzynarodowa firma inżynieryjna posiadająca bogate doświadczenie w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Jej obszar działania obejmuje dostawę technologii oraz budowę instalacji rafineryjnych, gazowych i petrochemicznych – podkreślił Piotr Przyborowski, prezes Zarządu LOTOS Asfalt. – Dla nas niezwykle ważne jest i to, że firma KT dała się już poznać jako wiarygodny i sprawdzony partner w trakcie wcześniejszych projektów realizowanych na terenie GL SA. I dlatego jesteśmy pewni profesjonalnego zrealizowania przez tego inwestora naszego projektu.

Wykonawca wybuduje na terenie rafinerii LOTOSU w Gdańsku kluczowe instalacje będące elementami Programu EFRA. Instalacja tzw. opóźnionego koksowania, będąca jednocześnie sercem całego programu, będzie miała za zadanie zagospodarować w sposób kompleksowy wszystkie ciężkie pozostałości z przerobu ropy naftowej w rafinerii. Wytwarzane z nich będą produkty, ze sprzedaży których spółka uzyskuje najwyższe marże. Surowiec do instalacji będą stanowić ciężkie pozostałości procesu rafinacji wykorzystywane obecnie do produkcji olejów opałowych i asfaltów.

Dzięki instalacjom produkcyjnym Programu EFRA rafineria w Gdańsku wygeneruje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw, a ponadto 350 tys. ton koksu. Zgodnie z założeniami realizacja tego programu pozwoli podnieść modelową marżę rafineryjną o ok 2 USD na każdej baryłce przerobionej ropy.

LOTOS Asfalt jest czołowym producentem asfaltu w Europie oraz przoduje w sprzedaży najbardziej zaawansowanych technologicznie asfaltów modyfikowanych MODBIT na rynku krajowym. Utworzona w 2004 roku Spółka od początku specjalizuje się w produkcji i handlu asfaltami oraz emulsjami drogowymi. Długoletnie doświadczenie, nowoczesna technologia, wysoka jakość produktów i sprawna obsługa klienta zapewniają LOTOS Asfalt wysoką pozycję rynkową i pozwalają z powodzeniem realizować przyjętą przez Spółkę misję. Misją LOTOS Asfalt jest innowacyjny rozwój w obszarze produkcji, handlu i dystrybucji wyrobów asfaltowych o wymaganych standardach jakości realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.

KT – Kinetics Technology (KT) jest częścią grupy Maire Tecnimont, międzynarodowego potentata w sektorach budownictwa przemysłowego oraz dostaw technologii i licencji. Grupa jest notowana na giełdzie w Mediolanie i prowadzi działalność w ponad 30 krajach. KT jest międzynarodową firmą inżynieryjną posiadająca bogate doświadczenie w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Jej obszar działania obejmuje dostawę technologii oraz budowę instalacji rafineryjnych, gazowych i petrochemicznych.

Program EFRA – Prezentacja

Źródło: Grupa LOTOS S. A.