TAG: EFRA

Orlen i Saudi Aramco analizują projekt budowy kompleksu petrochemicznego w Gdańsku. To inwestycja, na którą Lotos liczy od co najmniej dekady […]
Lotos opublikował zintegrowany raport roczny, w którym prezentuje finansową i pozafinansową działalność w 2020 roku. W dokumencie można […]
Lotos Asfalt znalazł sposób na spłacenie należności za inwestycję w program efektywnej rafinacji EFRA.
Zarząd Lotosu przyjął kierunkową akceptację działań wewnątrzorganizacyjnych, której celem jest optymalizacja struktury koncernu i realizacja […]
Gdy temperatura spada poniżej zera, w rafinerii rozpoczynają się wyzwania. Woda zamarza, zwiększa swoją objętość i wypełnia szczelnie […]
– Przejęcie Energi przez PKN Orlen jest transakcją nieprzemyślaną, nie mającą żadnych podstaw ekonomicznych. Efektu synergii nie będzie […]
Grupa Lotos informuje o zakończeniu miesięcznego bankowego ruchu testowego instalacji projektu EFRA mającego zwiększyć efektywność rafinacji.
Mimo że inauguracja pracy instalacji EFRA nastąpiła pierwszego grudnia, to już w październiku i listopadzie dzięki tej instalacji udało się […]
Wyniki finansowe Grupy Lotos w 2019 roku spotkały się z trudnymi warunkami rynkowymi. Rafineria w pełni wykorzystywała swoje moce produkcyjne, […]
Grupa Lotos przygotowuje się do przejęcia kapitałowego przez PKN Orlen. Prezes gdańskiej spółki Mateusz A. Bonca zwraca uwagę na możliwe […]
Grupa Lotos zawiesza publikację modelowej marży rafineryjnej – podała spółka na stronie internetowej. W ocenie grupy, w związku z […]
Po wyborach parlamentarnych los połączenia Lotosu i Orlenu zdaje się być definitywnie przesądzony. Uruchomienie przez Komisję Europejską tzw […]
Instalacja EFRA jest w trakcie stabilizowania. Spodziewamy się, że proces zakończy się w ciągu najbliższych miesięcy. Nie podamy dokładnej […]
Skumulowana EBITDA wg LIFO LOTOSU po 3 kwartałach 2019 wyniosła 2,3 mld zł. Sam III kwartał to 0,86 mld zł. Dane te potwierdzają, że […]
Grupa Lotos jest na etapie uruchamiania instalacji EFRA. Spółka podkreśla, że usterki, które przytrafiają się w tym procesie, nie wpływają […]
Brak odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników, z którym borykał się włoski wykonawca inwestycji EFRA, spółka KT, spowodował […]
Grupa Lotos poinformował o osiągnięciu gotowości do rozruchu (Ready For Start Up – RFSU), kluczowego obiektu Projektu EFRA, jakim jest […]
Grupa Lotos rozważymy swój udział w rozbudowie Portu Gdańsk – poinformował PAP jej wiceprezes ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski […]
– Grupa Lotos przerobiła już kilkadziesiąt gatunków ropy naftowej. Instalacja, którą kończymy pozwoli nam zoptymalizować naszą […]
Lotos Asfalt i generalny wykonawca projektu EFRA – firma Kinetics Technology – podpisały aneks, zgodnie z którym termin osiągnięcia […]
Jarosław Kawula, wiceprezes zarządu ds. produkcji i handlu w Grupie Lotos zdradził podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, że projekt EFRA […]
Charakteryzują go trzy określenia: EBITDA LIFO, doskonałość operacyjna, potwierdzona pełnym wykorzystaniem mocy rafineryjnej w trudnych […]
Grupa LOTOS będzie badać możliwość pozyskiwania wodoru przy wykorzystaniu energii z farm wiatrowych na Pomorzu.
Grupa LOTOS S.A. podpisała kolejną umowę terminową na dostawy amerykańskiej ropy naftowej w 2019 r. Surowiec będzie dostarczany drogą morską […]
Litwa zmaga się ze spadkiem wydobycia ropy. Potrzebne są nowe odwierty, ale zagraniczne firmy nie chcą się w nie angażować, co pokazała […]
LOTOS wypracował porozumienie z KT – Kinetics Technology, głównym wykonawcą Projektu EFRA. Zgodnie z projektem aneksu – osiągnięcie […]
Bezpieczeństwo w rafinerii to ciągły wyścig zbrojeń, aby być coraz bardziej konkurencyjnym – powiedział prezes Grupy Lotos Mateusz Bonca […]
Budowa instalacji poprawiającej i zwiększającej produkcję ropy w Grupie Lotos– EFRA – jest zrealizowana w 95 procentach. Kolejne dwie […]
W Wieliczce odbywa się V Kongres Chemiczny. Podczas debaty „Bezpieczeństwo sektora chemicznego we współczesny świecie” goście zaapelowali o […]
Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego Lotos odnotował stabilne wyniki w pierwszym kwartale 2018 roku. Rosną wskaźniki dywersyfikacji, […]
Czołowe europejskie organizacje transportu towarowego, podjęły się próby oszacowania ekonomicznych kosztów katastrofy w Rastatt. Według […]
Rząd ma przedstawić strategię energetyczną do końca roku tego roku, elektrownia jądrowa jest jednym z flagowych projektów tej strategii. Tym, […]
Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o urzeczywistnieniu się ryzyka niedotrzymania terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej instalacji […]
– Porozumienie naftowe miało ustabilizować rynek. Chociaż cena ropy rośnie, to nie ma gwarancji, że utrzyma się wyżej na kilka lat […]
Spółka Lotos poinformowała, że na koniec września zrealizowano 84,2 proc. prac w ramach projektu EFRA. Zakończenie inwestycji planowane jest na […]
Grupa Kapitałowa Lotos opublikowała Zintegrowany Raport Roczny 2016. Raport prezentuje wyniki ekonomiczne, środowiskowe, społeczne oraz kwestie […]
Choć Projekt EFRA zakończy się dopiero za rok, instalacje siarkowe i wodne są już gotowe do obsługi większej produkcji gdańskiej rafinerii […]
– Przesłanki dla realizacji EFRA są jak najbardziej aktualne. Sądzimy, że bez problemu alokujemy na polskim rynku dodatkowe produkty, […]
W Toruniu odbywa się Kongres „Polska Chemia 2017”. Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Grzegorz Błędowski, […]
W Toruniu odbywa się Kongres Polska – Chemia 2017. Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Pierwszą debata strategiczna […]
ABB dostarczyła nowoczesne rozwiązania zasilające i dystrybuujące energię elektryczną na potrzeby instalacji budowanych w ramach Projektu EFRA […]
– Gdańska rafineria Grupy Lotos jest po postoju remontowym i pracuje już na pełnych obrotach. Wszystkie instalacje są już uruchomione […]
W czwartek 20 kwietnia 2017 r. wiceminister energii Michał Kurtyka przebywał z wizytą w Trójmieście. W Gdyni wziął udział w konferencji […]
Na przełomie tego i przyszłego roku podejmiemy decyzje jakie umowy podpiszemy i jakie gatunki ropy będziemy sprowadzać. Wówczas będziemy lepiej […]
Lotos inwestuje w bazę (surowcową) i nadbudowę (efektywność pracy) w celu wykorzystania korzystnych trendów rynkowych do utrzymania wydobycia […]