Lotos Petrobaltic: Gaz z bałtyckiego złoża B8 płynie na ląd

1 października 2021, 14:30 Alert

Spółka Lotos Petrobaltic uruchomiła w piątek system osuszania, sprężania i eksportu gazu w bałtyckiej kopalni ropy Petrobaltic pracującej na morskim złożu B8. Gaz towarzyszący wydobywanej ropie płynie podwodnym rurociągiem do miejskiej elektrociepłowni we Władysławowie.

Źródło: Lotos

Firma zaznaczyła, że na platformie Petrobaltic gaz jest separowany od ropy, a następnie osuszany i sprężany, po czym w postaci tzw. fazy gęstej, czyli zawiesiny węglowodorów w gazie suchym, przesyłany podmorskim gazociągiem do stacji separacji gazu na terenie elektrociepłowni we Władysławowie. Gazociąg ma 75 km długości i 115 mm średnicy, a ciśnienie płynącego w nim gazu to 10-13 MPa. – Wszystkie prace związane z budową podwodnego rurociągu zostały wykonane przez załogi jednostek morskich Lotos Petrobaltic, kompetentnie nadzorowanych przez inżynierów działu technicznego spółki i (przy) wsparciu załóg platform. Pokazuje to, że w obszarze offshore’u dysponujemy odpowiednim sprzętem, wysokimi kompetencjami i umiejętnościami – powiedział prezes Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk, cytowany w informacji spółki. – Trzeba pamiętać, że przemysł offshore na obszarze Morza Bałtyckiego ma bardzo interesujące perspektywy rozwoju w obszarze MEW (morskiej energetyki wiatrowej – PAP), gdzie nasze doświadczenie w budowie infrastruktury podwodnej może zostać wykorzystane – dodał Strzelczyk.

Należąca do Grupy Lotos spółka przypomniała, że wydobycie na bałtyckim złożu B8 trwa od ponad sześciu lat, a rozpoczęcie produkcji było możliwe dzięki przystosowaniu platformy wiertniczej do prowadzenia prac wydobywczych. We wrześniu 2019 roku na złożu B8 posadowiona została platforma Petrobaltic – jednostka przekształcona z platformy wiertniczej w Centrum Produkcyjne – morską kopalnię ropy i gazu. We wrześniu 2020 roku Centrum Produkcyjne osiągnęło pełną zdolność produkcyjną m.in. w zakresie separacji i transportu ropy oraz zasilania zespołu energetycznego. Ostatnim etapem zagospodarowania złoża B8 była budowa i uruchomienie gazociągu z platformy na ląd do należącej do spółki Energobaltic elektrociepłowni we Władysławowie.

Enegorgobaltic od 2003 roku wykorzystuje gaz ziemny towarzyszący ropie naftowej wydobywanej na złożu B3 przez należąca do Lotos Petrobaltic morską kopalnię ropy Baltic Beta. – Podłączenie gazu z rurociągu B8 nie wymagało większych inwestycji w infrastrukturę instalacji przyjęcia i separacji gazu we Władysławowie. Jedynymi dodatkowymi elementami było nowe przyłącze wraz z niezbędną armaturą i automatyką oraz stacja przyjęcia tłoka. Moce przerobowe instalacji separacji produktów we Władysławowie przewidywały już na etapie projektowania dostawy nie tylko z kierunku złoża B3, ale także złoża B8. Ten projekt to połączenie innowacyjnej technologii i doświadczenia z dbałością o środowisko – wskazał prezes Energobaltic Grzegorz Dyrmo. Lotos wyjaśnił, że proces produkcyjny w Energobaltic jest dwuetapowy. W pierwszym etapie z gazu dostarczonego z platformy następuje separacja frakcji ciężkich węglowodorów, w rezultacie czego uzyskiwany jest ciekły propan-butan (LPG), kondensat gazu naturalnego (KGN) oraz gaz suchy. Gaz suchy następnie wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Elektrociepłownia Władysławowo została wyposażona w dwa turbozespoły gazowe, które mogą wytwarzać energię elektryczną oraz cieplną o łącznej mocy odpowiednio 11 MWe i 17,7 MWt. Spółka Lotos Petrobaltic oceniła, że dzięki dostawom gazu ze złoża B8 znacząco wzrośnie produkcja energii elektrycznej dostarczanej do krajowej sieci energetycznej. – Wyprodukowana energia jest przekazywana do miejskiej sieci ciepłowniczej, której właścicielem jest Energobaltic. Obecnie miejska sieć ciepłownicza obejmuje 148 węzłów cieplnych i 12,2 km rurociągów. Łączna moc zamówiona wynosi 13,2 MW – wskazano w przesłanej PAP informacji prasowej.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński