Lotos Petrobaltic ćwiczy na Bałtyku

8 sierpnia 2018, 14:00 Alert

Na początku sierpnia załogi statków „Apatyth”, „Bazalt” i platformy LOTOS Petrobaltic operującej na złożu B8 ćwiczyły zwalczanie rozlewów olejowych. Scenariusz ćwiczeń zakładał usuwanie plamy ropy naftowej. Podczas ćwiczeń użyto nowy system zbierania oleju z powierzchni wody za pomocą płytek hydrofobowych opracowany przy współpracy Uniwersytetu w Rostoku i Akademii Morskiej w Szczecinie.

Źródło: Lotos

Lotos Petrobaltic co roku przeprowadza na Bałtyku ćwiczenia i sprawdza swoje procedury w testując je w różnych scenariuszach. Tego lata scenariusz ćwiczeń zakładał usuwanie plamy ropy naftowej. Na samym początku ćwiczeń kierownik platformy powiadomił o zagrożeniu dyżurnego dyspozytora spółki Lotos Petrobaltic na lądzie. Holownik Bazalt otrzymał funkcję koordynatora akcji, która miała zapobiec rozprzestrzenianiu się plamy olejowej. Dla szybkiego i skutecznego opanowania sytuacji na pomoc została wezwana Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR. Na pole naftowe B8 przybyła jej flagowa jednostka – wielozadaniowy statek ratowniczy Kapitan Poinc, który przejął dowodzenie akcją (OSC).

„Bazalt” i „Kapitan Poinc” ustawiły wydaną z „Bazalta” zaporę o długości 250 m, tworząc formację „J” i odwrotną „J”, a także formację „U”. Manewrując na różnych równoległych kursach, zagarniały ropę do tworzonych kieszeni zapory, a następnie przy użyciu swoich skimmerów (zbieraczek) usunęły ją z powierzchni morza. Po usunięciu największych plam decyzją OSC sprzęt SAR i Lotos Petrobalticu został podjęty z morza.

W ćwiczeniach wzięli też udział również przedstawiciele Uniwersytetu w Rostoku i Akademii Morskiej w Szczecinie, którzy opracowali system zbierania oleju z powierzchni wody za pomocą płytek hydrofobowych. „Kapitan Poinc” wypuścił z rufy przygotowany przez uczelnie sprzęt, aby zebrać pozostałości ropy naftowej i filmu olejowego. Zastosowane w tym systemie płytki hydrofobowe pochłaniają ropę, a następnie za pomocą włoka są zbierane na ląd do utylizacji.

W trakcie ćwiczeń poza działaniami operacyjnymi na morzu zostały przećwiczone procedury alarmowe i powiadamiania obejmujące cały łańcuch informacyjno-decyzyjny. W przypadku zagrożenia także dobra komunikacja to podstawa, dlatego Lotos Petrobaltic regularnie organizuje tego typu ćwiczenia.

Lotos