Lotos wybuduje 12 punktów ładowania samochodów elektrycznych przy A1 i A2

6 września 2017, 11:30 Alert
lotos elektryfikacja autostrad
Powstanie 12 punktów ładowania (fot. Lotos)

Na trasie między Gdynią, Gdańskiem i Warszawą spółka Lotos postawi 12 punktów ładowania samochodów elektrycznych. Punkty ładowania samochodów elektrycznych wyposażone będą w uniwersalną ładowarkę zapewniającą obsługę trzech międzynarodowych standardów.

Pokonanie ok. 450 km trasy znad morza do stolicy (jak również w przeciwnym kierunku) pojazdem elektrycznym będzie możliwe dzięki zachowaniu odległości najwyżej 150 km pomiędzy kolejnymi punktami ładowania, zlokalizowanymi w Trójmieście (4 punkty), w Miejscach Obsługi Podróżnych przy autostradach A1 i A2 (6 punktów) oraz w Warszawie (2 punkty).

Punkty będą obsługiwać trzy standardy ładowania:

CHAdeMO – dedykowany markom japońskim i koreańskim (prąd stały),
CCS (Combined Charging System) – dedykowany markom europejskim (prąd stały),
Type 2 – (prąd stały) z dodatkową przejściówką dla marki Tesla (odrębny standard).

Minimalna moc dla jednego punktu ładowania wyniesie ok. 50 kW. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób pobieraną będą opłaty za ładowanie. W komunikacie prasowym można przeczytać jedynie, że pod uwagę brane są „różne rozwiązania”.

Wraz z instalacją punktów ładowania Lotos zamierza wprowadzić system zarządzania siecią, który obejmie różne praktyczne funkcjonalności, m.in.:

  • system obsługi klienta 24/7, w tym możliwość zaplanowania trasy przejazdu i możliwość zaplanowania ładowania pojazdu poprzez aplikację na telefon komórkowy,
  • dostarczanie aktualnej informacji o lokalizacji punktów ładowania, ich dostępności, czasie ładowania, kosztach,
  • „roaming” – możliwość korzystania z sieci innych właścicieli/operatorów punktów ładowania w kraju i innych krajach Unii Europejskiej.

Finansowanie i kolejne etapy

Wiosną LOTOS wytypował 50 stacji na drogach TEN-T (autostrady i drogi szybkiego ruchu) w Polsce, które mają zostać wyposażone w punkty ładowania energii elektrycznej. Pierwsze z nich zostaną uruchomione na dwunastu stacjach zlokalizowanych na trasie Gdynia-Gdańsk-Warszawa, wzdłuż autostrady A1 i A2. Koszt inwestycji został wyceniony na ok. 1 mln euro i będzie w części pokryty ze środków unijnych.

Piszczatowska: Nowa mapa ładowarek samochodów elektrycznych w Polsce

W lipcu 2017 r. Komisja Europejska zarekomendowała dofinansowanie projektu zgłoszonego przez LOTOS pt. „Projekt LEM (czyli LOTOS Electro Mobility) – pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T” w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF Transport 2016 (CEF – Connecting Europe Facility. Oznacza to, że ponad 400 tys. euro, a więc ok. 40% budżetu projektu pochodzić będzie ze środków unijnych (CEF).

Proces zawierania umowy o udzielenie grantu nadzoruje i monitoruje Ministerstwo Rozwoju (Departament Programów Infrastrukturalnych), które także doradza i wspiera polskich przedsiębiorców swoim doświadczeniem w relacjach z KE.

Obecnie trwa proces uzgadniania i podpisania umowy o udzielenie dotacji (obejmujących m.in. harmonogram projektu, sposób rozliczania kolejnych transz, warunki dot. przetargów na wykonanie wskazanych prac, etc.). Cała procedura formalna może potrwać do końca 2017 r. Tempo dalszych prac zależy m.in. od wykonania przyłączeń energetycznych, co może potrwać kilkanaście miesięcy.

Strategia elektromobilności

W 2016 r. Ministerstwo Energii przedstawiło założenia Pakietu na Rzecz Czystego Transportu. Jego zadaniem jest m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa kraju w sektorze energii i ograniczenie zanieczyszczeń w transporcie. Projekty rozwoju sieci LOTOS są zgodne z planami Ministerstwa Energii oraz dyrektywą UE „Czysta energia dla transportu”. Rządowy pakiet, w którego konsultacjach aktywnie uczestniczy Grupa LOTOS, kompleksowo odnosi się zarówno do kwestii elektromobilności, jak też rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. LOTOS, wychodząc naprzeciw tym założeniom, planuje – oprócz punktów ładowania samochodów elektrycznych – sprzedaż na swoich stacjach także takich paliw jak, m.in. CNG, LNG, a w przyszłości również wodoru. W ten sposób sieć stacji paliw LOTOS w przyszłości przekształci się w LOTOS Energy Hub – nowoczesną sieć stacji tankowania energii. Perspektywy rozwoju rynku pojazdów elektrycznych z punku widzenia LOTOSU to przede wszystkim synergie z innymi podmiotami branżowymi działającymi w Polsce, dla których transport i rynek szeroko rozumianej energii to podstawowy biznes.

Kuffel: Raczkująca elektromobilność w Europie

Lotos