Lück: Panele obywatelskie mogą pomóc w walce ze zmianami klimatu (ROZMOWA)

29 października 2019, 14:30 Środowisko

Rozwiązanie kryzysu klimatycznego wymaga stworzenia odpowiedniego modelu decyzyjnego. Alex Lück z kółka prasowego lokalnej grupy Extinction Rebellion (XR) z Kilonii w rozmowie z BiznesAlert.pl przekonuje, że jednym z ważnych elementów są panele obywatelskie, w ramach których obywatele mogą uczyć się od siebie nawzajem i podejmować decyzje niezbędne w celu uniknięcia kryzysów i stworzenia bardziej humanitarnego i ekologicznego systemu.

BiznesAlert.pl: Jaką formę organizacyjną ma Extinction Rebellion (XR)? Czy jest ruchem społecznym, grupą aktywistów na rzecz ochrony środowiska, czy może grupą interesów?

Alex Lück: My, Extinction Rebellion, w skrócie XR, to międzynarodowy ruch społeczno-polityczny, którego celem jest doprowadzenie do niezbędnej i głębokiej zmiany traktowania klimatu. W Niemczech istnieje obecnie około 100 lokalnych grup. Wszystkie są zdecentralizowane i nie podlegają strukturze hierarchicznej. Wszyscy ci, którzy przestrzegają naszych 10 zasad i wartości, mogą działać w imieniu XR. Nie ma centrali, która określałaby działania. Jesteśmy zróżnicowani i reprezentujemy cały wachlarz społeczeństwa, które chce dbać o życie na Ziemi. Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec zniszczeniu naszego środowiska i zapobiec ginięciu gatunków zwierząt oraz roślin.

Dlaczego XR nie realizuje swoich uzasadnionych celów konwencjonalnymi metodami politycznymi, np. jako partia polityczna? A może w ramach partii Zielonych?

W kwietniu 2019 roku, w obliczu niesłabnącego zagrożenia dla całego życia na tej planecie, ogłosiliśmy bunt przeciw rządowi. Jako ruch mamy trzy podstawowe wymagania: rząd powinien wreszcie powiedzieć prawdę o katastrofie ekologicznej i klimatycznej, która zagraża nam wszystkim, musimy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do zera do 2025 roku, należy zwołać panele obywatelskie w celu podejmowania decyzji w sprawie konkretnych działań.

Ważne jest, abyśmy zawsze działali pokojowo i bez przemocy, także w mowie i piśmie, tak aby doprowadzić do zmian. W ciągu ostatnich dziesięcioleci, a zwłaszcza w ostatnich 10 miesiącach, widzieliśmy, że polityka nie zmienia się nawet w obliczu udowodnionych naukowo faktów. Stworzymy warunki dla prawdziwych zmian i większej demokracji, aby zająć się kwestiami, które są zbyt trudne dla polityki, aby skutecznie sobie z nimi poradzić.

Panele obywatelskie na całym świecie – na przykład w Irlandii, Kanadzie, Australii, Belgii i Polsce – pokazały, że społeczeństwo może zrozumieć złożone informacje, prawidłowo ocenić możliwości oraz podejmować uczciwe i bezstronne decyzje.

Więcej informacji o panelach obywatelskich można znaleźć na naszych stronach informacyjnych:

Jakie macie propozycje technologiczne dotyczące konsekwencji zmian klimatu? Takie jak np. nawadnianie, zbiorniki na deszczówkę itp.

XR podjął strategiczną decyzję, aby nie przedstawiać konkretnych propozycji rozwiązania kryzysu klimatycznego. Przez dziesięciolecia powstała wystarczająca liczba naukowych rozwiązań i podejść, aby poradzić sobie z wszechobecnym kryzysem.

My koncentrujemy się na tworzeniu systemów decyzyjnych, takich jak panele obywatelskie, w ramach których obywatele mogą uczyć się od siebie nawzajem, podejmować niezbędne decyzje w celu uniknięcia kryzysów i stworzenia bardziej humanitarnego i ekologicznego systemu. Tutaj jest jeden warunek. Społeczeństwo, politycy i liderzy przemysłu muszą zdawać sobie sprawę z pilności działań w kierunku rozwiązania kryzysu ekologicznego.

Rozmawiała Aleksandra Fedorska