Łukasz Kroplewski ponownie został Prezesem Izby Gospodarczej Gazownictwa

15 czerwca 2018, 14:45 Alert

Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG, został wybrany po raz drugi Prezesem Izby Gospodarczej Gazownictwa (IGG). Funkcję tę będzie pełnił przez kolejne trzy lata.

Łukasz Kroplewski / fot. PGNiG

– Dziękuję za zaufanie i powierzoną mi ponownie funkcję Prezesa Izby Gospodarczej Gazownictwa. Przed naszą branżą stoi wciąż wiele wyzwań. Jestem przekonany, że współpraca podmiotów zrzeszonych w Izbie pomoże nam wypracować najlepsze rozwiązania dla sektora gazowego w Polsce – podkreślił Wiceprezes Łukasz Kroplewski.

Walne Zgromadzenie, które jest najwyższą władzą IGG, dokonało wyboru władz na kolejną trzyletnią kadencję 14 czerwca 2018 r., podczas Zgromadzenia Członków Izby.

Łukasz Kroplewski jest magistrem prawa i administracji. Ukończył studia menedżerskie Executive MBA.
Zajmował się doradztwem prawnym i biznesowym. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w latach 2009 – 2017. Współtwórca oraz mediator Ośrodka Mediacyjnego przy Zrzeszeniu Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie. Jest członkiem Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalń Węgla UNECE. Wiceprzewodniczący Grupy Ekspertów ds. Gazu UNECE. Przewodniczący Prezydium Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla (ICE – CMM Poland). Członek Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. Radca Krajowej Izby Gospodarczej.

W PGNiG sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie spółki w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych i rozwojowych, rozpoznawania i monitorowania możliwości pozyskania funduszy unijnych na finansowanie działalności prowadzonej przez firmę, nadzoru nad działalnością normalizacyjną, wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze gazownictwa, działalności Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze.

CIRE.pl