Łukoil zawarł umowę na budowę zakładu przerobu gazu w Uzbekistanie

16 lutego 2015, 10:38 Alert

(Gas & Oil/Reuters/Teresa Wójcik)

Łukoil podpisał umowę o powołaniu konsorcjum z południowokoreańskim koncernem Hyundai Engineering Co. Ltd. z Seulu. Celem konsorcjum jest budowa zakładu przerobu gazu w Południowym Uzbekistanie, 520 km na południowy zachód od Taszkientu. Zakład ma przerabiać 8,1 mld metrów3 rocznie kwaśnego gazu ( tj.silnie zanieczyszczonego związkami siarki.) z pola Kandym w regionie Buchary. Będzie dostarczać odsiarczony gaz, kondensat gazowy oraz granulat siarki. Pole Kandym jest jednym z obszarów eksploatowanych przez konsorcjum Łukoil ( 90 proc. udziałów) i Uzbeknieftiegaz – (10 proc. udziałów).

W ramach umowy Łukoil – Hyundai Engineering, południowokoreańska firma wykona ogólny i szczegółowy projekt zakładu przeróbczego oraz inne prace, których nie podano do wiadomości publicznej.

Łączna wartość kontraktu na budowę projektu instalacji przerobu gazu, który otrzymał ostateczną zgodę od rządu uzbeckiego w listopadzie 2014 roku to prawie 2,7 mld dol., z czego wkład Hyundai Engineering wynosi 76 proc., czyli nieco ponad 2 mld dol.