MAE: Bez działań politycznych USA stracą część zasobów energetyki jądrowej

4 marca 2019, 15:45 Alert

Stanom Zjednoczonym grozi utrata znacznej części swoich zasobów energetyki jądrowej o ile nie podejmą działań politycznych, powiedział w Senacie USA Fatih Birol, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energii (MAE – IEA).

Zwracając się do Senackiej Komisji ds. Energii i Zasobów Naturalnych w sprawie przewidywanego rozwoju globalnych rynków energii, Birol stwierdził, że Stany Zjednoczone od 60 lat są liderem w dziedzinie technologii jądrowej obok Francji, Japonii i Rosji, ale mogą zostać wyprzedzone przez Chiny, jeśli polityka USA w tym zakresie się nie zmieni.

„Chiny szybko rozwinęły energetykę jądrową w ciągu ostatnich dwóch dekad, zwiększając liczbę reaktorów z zaledwie trzech, jakie działały w 2000 r. do 46 na koniec ubiegłego roku”, powiedział Birol. „Zdolności Chin w energetyce jądrowej w ciągu najbliższej dekady wyprzedzą zasoby posiadane obecnie przez Stany Zjednoczone”.

Birol pochwalił postępy dokonane w USA w zakresie wychwytywania, wykorzystania i składowania węgla (carbon capture, utilisation and storage – CCUS), ale zauważył, że energia jądrowa wciąż generuje dwukrotnie więcej niskoemisyjnej energii elektrycznej w USA niż energia słoneczna i wiatru łącznie. Zdolność elektrowni jądrowych do pracy w podstawie obciążenia również odgrywa ważną rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego, powiedział, zwłaszcza w północnych regionach kraju, które doświadczają skoków zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz podczas ekstremalnych okresów zimna. Elektrownie jądrowe zapewniają również kontrolę częstotliwości i inne usługi systemowe, dodał dyrektor Birol.

„Energetyka jądrowa w USA stoi przed poważnymi wyzwaniami. Bez skutecznego działania politycznego Stany Zjednoczone wejdą na drogę wiodącą do utraty znacznej części swoich jądrowych zdolności wytwórczych, co z mojego punktu widzenia byłoby szkodliwe zarówno dla bezpieczeństwa energetycznego, jak i dla celów czystej energii” – stwierdza Birol.

Największym priorytetem powinno być zabezpieczenie działających obecnie reaktorów przez wydłużenie okresu eksploatacji elektrowni jądrowych „tak długo, jak pozwalają na to względy bezpieczeństwa”, powiedział, przyznając, że stanowi to wyzwanie w tych częściach USA, które posiadają hurtowe rynki energii i które nie doceniają finansowo wkładu energii jądrowej do zachowania bezpieczeństwa energetycznego i czystej energii.

Aby zabezpieczyć długoterminowy udział energii jądrowej w bilansie energetycznym, państwo musi także kontynuować działania przyspieszające wdrażanie innowacji w zakresie nowych technologii jądrowych, w tym małych reaktorów modułowych, powiedział Birol. Istnieje „znaczące międzynarodowe zapotrzebowanie” na takie innowacyjne technologie, które, jak powiedział, mogą stanowić szansę dla USA, by odgrywać wiodącą rolę.

Birol powtórzył swoje uwagi podczas wspólnej konferencji prasowej z Rickem Perry, amerykańskim Sekretarzem ds. Energii, gdy zauważył, że „starzejąca się” flota reaktorów i „brak zdecydowania” w podejmowaniu decyzji o przedłużeniu okresu ich eksploatacji doprowadzą do spadku udziału elektrowni jądrowych USA z około 20% obecnie do 7% do 2040 r., w przypadku braku zmian w polityce. To, powiedział, miałoby „poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa dostaw i poziomu emisji dwutlenku węgla w amerykańskim systemie elektroenergetycznym”.

Podczas konferencji prasowej Perry ogłosił nowe plany dotyczące przeznaczenia 24 milionów USD na finansowanie projektów na rzecz rozwoju technologii CCUS, które, jak powiedział, pozwolą na wykorzystanie węgla i gazu ziemnego z emisjami „bliskimi zeru”. Dodał jednak, że energia jądrowa nadal będzie odgrywała istotną rolę.

„Uważamy, że nie można prowadzić poważnej rozmowy na temat redukcji emisji bez uwzględniania energii jądrowej i technologii wychwytywania dwutlenku węgla” – powiedział.

Perry ogłosił także plan Departamentu Energii uruchomienia uniwersalnego źródła neutronów prędkich (Vers atile Fast Neutron Source), jednego z podstawowych projektów określonych w Ustawie o zdolnościach innowacyjnych w dziedzinie energii jądrowej z 2017 r. (Nuclear Energy Innovation Capabilities Act of 2017). Obiekt ten, znany również, jako uniwersalny reaktor testowy (Versatile Test Reactor – VTR), umożliwi USA wykonywanie testów napromieniowania, wymaganych przy opracowywaniu koncepcji nowych zaawansowanych reaktorów jądrowych.

World Nuclear News