MAE wróży dalszą ekspansję OZE

8 października 2018, 06:49 Alert

Odnawialne źródła energii będą kontynuowały ekspansję w ciągu najbliższych pięciu lat, pokrywając 40 proc. globalnego wzrostu zużycia energii – wynika z najnowszej analizy Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Jak wynika z opracowania w latach 2018-2023 największy wzrost wśród źródeł OZE w obszarze energii elektrycznej osiągnie fotowoltaika.

Do 40 procent zużycia energii w 2023 roku

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency -IEA) publikowała w poniedziałek raport Renewables 2018, czyli analizę rynku OZE w latach 2018-2023, w które przedstawiono między innymi światowe trendy rozwoju energetyki odnawialnej w sektorach energii elektrycznej, ciepła i transportu.

Według autorów raportu odnawialne źródła energii będą kontynuowały ekspansję w ciągu najbliższych pięciu lat, pokrywając 40 proc. globalnego wzrostu zużycia energii. Wykorzystanie OZE nadal najszybciej wzrasta w sektorze energii elektrycznej i będzie stanowić prawie jedną trzecią całkowitej światowej produkcji energii elektrycznej w 2023 r. Jednocześnie w opracowaniu zwrócono uwagę, że ze względu na słabsze wsparcie polityczne i dodatkowe bariery w zakresie wdrażania, wykorzystanie źródeł odnawialnych rozwija się znacznie wolniej w sektorach transportu i ciepła.

PV, farmy wiatrowe i biomasa

Autorzy raportu prognozują kontynuację wzrostu energetyki słonecznej i wiatrowej w sektorze energii elektrycznej. Natomiast bioenergia ma pozostać największym źródłem energii odnawialnej ze względu na powszechne zastosowanie w sektorze ciepła i transportu, w sektorach, w których inne odnawialne źródła energii odgrywają obecnie znacznie mniejszą rolę.

Koncentracja na bioenergii jest częścią analizy IEA dotyczącej “martwych punktów” systemu energetycznego, czyli kwestii, które są kluczowe dla rozwoju sektora energetycznego, ale które otrzymują mniej uwagi niż na to zasługują. Chodzi między innymi o wpływ klimatyzatorów na popyt na energię elektryczną, czy rosnący wpływ produktów petrochemicznych na światowe zapotrzebowanie na ropę naftową. Zakładając, że obowiązują zdecydowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, w raporcie wskazano dodatkowy niewykorzystany potencjał bioenergii, który ma na celu “zielone” i zróżnicowane zużycia energii w przemyśle i sektorze transportu.

Chiny będą liderem

Jak zwrócono uwagę w raporcie liderem globalnego wzrostu w energii odnawialnej są Chiny, co w ocenie autorów opracowania jest wynikiem polityki prowadzącej do obniżenia emisyjności wszystkich sektorów i zmniejszenia szkodliwego lokalnego zanieczyszczenia powietrza. Według prognozy IEA do 2023 roku Chiny przegonią Unię Europejską w konsumpcji energii z OZE. Natomiast największy udział energii z OZE w 2023 będzie miała Brazylia – prawie 45 proc. całkowitego zużycia energii końcowej, napędzany znacznym udziałem bioenergii i energii wodnej.

Moc źródeł OZE przyrosła w 2017 roku 178 gigawatów (GW), odpowiadając za ponad dwie trzecie światowego wzrostu mocy netto. Największy wzrost wśród OZE odnotowały źródła PV – 97 GW, z czego ponad połowa przypada na Chiny.

600 GW więcej fotowoltaiki

IEA przewiduje, że do 2023 moce fotowoltaiczne wzrosną o prawie 600 GW – więcej niż wszystkie inne technologie energii odnawialnej łącznie osiągając 1 TW. W ocenie autorów raportu pomimo ostatnich zmian w polityce, Chiny pozostają zdecydowanie liderem fotowoltaiki, utrzymując prawie 40 procentowy udział w mocy zainstalowanej w tego typu źródłach w 2023 roku. Druga pozycję według IEA utrzymają Stany Zjednoczone, za nimi uplasują się Indie, gdziem moc źródeł PV ma wzrosnąć czterokrotnie.

60 proc. więcej farm wiatrowych

Jak prognozuje IEA w perspektywie 2023 roku energetyka wiatrowa ma po pozostać na drugiej pozycji jeśli chodzi wzrost mocy odnawialnych. Natomiast energetyka wodna ma utrzymać pozycję lidera jeśli chodzi o moc. Podobnie jak w ubiegłorocznej prognozie IEA przewiduje, że moc wiatrowa ma wzrosnąć o 60 proc. Według Agencji dzięki postępowi technologicznemu i znacznym redukcjom kosztów, moc w morskiej energetyce wiatrowej ma wzrosnąć trzykrotnie.

Perspektywa rynkowa

W raporcie podkreślono, że mimo iż technologie energii odnawialnej stają się coraz bardziej konkurencyjne, kluczowe znaczenie mają odpowiednie polityki i struktura rynku. W przyśpieszonym scenariuszu, który zakłada większe wsparcie ze środków rządowych, ekspansja energii ze źródeł odnawialnych w obszarach energii elektrycznej i transportu mogłaby być o 25 proc. wyższa – uważają autorzy raportu.

Jednocześnie w ich ocenie mamy do czynienia z niewykorzystanym potencjałem bioenergii miedzy innymi w przemyśle cementowym i cukrowym. Wzrost bioenergii w sektorach przemysłu, transportu i energii elektrycznej może być równie duży, jak w przypadku innych odnawialnych źródeł energii w sektorze energii elektrycznej. Znaczna część tego potencjału opiera się na odpadach.

CIRE.PL