MAEA zwiększa wsparcie krajów zamierzających budować atom

13 marca 2020, 07:00 Alert

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) opracowała nowe wytyczne dla krajów planujących wdrożenie energetyki jądrowej. W dokumencie zatytułowanym „Inicjowanie programów energetyki jądrowej: obowiązki i kompetencje właścicieli i operatorów” MAEA radzi, jak utworzyć i rozwijać organizację będącą właścicielem/operatorem elektrowni jądrowej.

Elektrownia jądrowa. Fot. Pixabay
Elektrownia jądrowa. Fot. Pixabay

Raport został opublikowany w ramach Serii Energia Jądrowa MAEA. Głównym założeniem publikacji jest, że ta sama organizacja będzie właścicielem i operatorem elektrowni jądrowej, stąd termin „właściciel/operator”. W raporcie uwzględniono ponad 10-letnie doświadczenie i dobre praktyki z krajów wdrażających energetykę jądrową a także wnioski wyciągnięte z wielu misji Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR) oraz projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej MAEA.

„Nowa publikacja zmienia w znaczący sposób dokument wydany po raz pierwszy w 2009 r.” – powiedział Jose Bastos, kierownik techniczny w dziale rozwoju infrastruktury energetyki jądrowej MAEA. „Dostarcza ona szczegółowych informacji o działaniach właściciela/operatora w odniesieniu do każdego z 19 obszarów infrastrukturalnych w fazie 2 i 3 Podejścia opartego na kamieniach milowych (Milestones Approach). Ponadto dodano również szczegółowe odniesienia do innych dokumentów MAEA, w tym standardów bezpieczeństwa”-dodał.

Wraz z Organizacją wdrażającą energetykę jądrową (NEPIO) i organem nadzoru jądrowego właściciel/operator elektrowni jądrowej należy do trzech kluczowych organizacji określonych w podejściu opartym na kamieniach milowych, który jest podstawowym programem ramowym MAEA w zakresie rozwoju programu energetyki jądrowej.
Po decyzji kraju o realizacji programu energetyki jądrowej pod koniec fazy pierwszej, właściciel/operator w fazie drugiej musi przeprowadzić studium wykonalności, ocenić różne technologie i wybrać te preferowane oraz przygotować plan finansowania i wynegocjować kontrakt na elektrownię jądrową. W fazie trzeciej do obowiązków właściciela/operatora należą: wystąpienie o wymagane licencje, nadzorowanie budowy i przygotowanie do eksploatacji elektrowni jądrowej.

Nowa publikacja jest skierowana głównie do decydentów, kadry kierowniczej i personelu właściciela/operatora, ale może zainteresować również pracowników innych organizacji, które są zaangażowane w rozwój programu energetyki jądrowej. MAEA oświadczyła, że publikacja może być również użyteczna dla krajów, które rozwijają swoje programy energii jądrowej po długiej
przerwie.

World Nuclear News/CIRE.PL