ME będzie miało większy wpływ na spółkę z grupy PGE

15 listopada 2018, 10:45 Alert

We środę nadzwyczajne walne zgromadzenie Polskiej Grupy Energetycznej, na wniosek resortu energii, wprowadziło zmiany w jej statucie dotyczące spółki dysponującej rezerwacją zasobów radiowych w paśmie 450 MHz.

fot. pixabay.com

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PGE przegłosowało zmiany w statucie spółki, które określają nowe obszary działalności wymagające zgody walnego zgromadzenia.

W zmienionym statucie znalazł się między innymi zapis, który mówi, że zgody WZA wymaga rozporządzanie przez PGE akcjami lub udziałami spółki, w stosunku do której dokonano rezerwacji częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz zgodnie z decyzją o rezerwacji częstotliwości wydaną, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Przypominamy, że sierpniu br. spółka PGE Systemy, należąca do Grupy PGE, otrzymała decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwacji zasobów radiowych w paśmie 450 MHz. Uzasadniając swoje zainteresowanie tymi zasobami spółka wyjaśniła, że częstotliwości z zakresu 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz, powinny zostać przeznaczone do stworzenia wydzielonej, autonomicznej sieci łączności głosowej i transmisji danych do zarządzania sieciami energetycznymi.
W zmienionym statucie PGE znalazł się również zapis mówiący, że określenie sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu czy zgromadzeniu wspólników spółki, w stosunku do której dokonano rezerwacji częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz, w sprawach dotyczących zmiany jej statutu czy umowy, również wymaga zgody walnego zgromadzenia PGE.

Zmian w statucie dokonano na wiosek Ministra Energii działającego jako reprezentant akcjonariusza Skarbu Państwa.

CIRE.PL