ME zapowiada nowelizację ustawy prądowej. Będzie więcej czasu na składanie wniosków o rekompensaty

31 lipca 2019, 11:37 Alert
energia kabel pylon energetyka

Ministerstwo Energii zapowiada nowelizację ustawy o cenach energii. Dzięki niej podmioty upoważnione do rekompensat za podwyżki cen prądu będą mogły składać dokumenty do 13 sierpnia. Informację tą przekazał Polskiej Agencji Prasowej szef resortu Krzysztof Tchórzewski.

W przyjętej na początku lipca nowelizacji do ustawy o cenach energii z 28 grudnia 2018 roku termin składania oświadczeń do spółek obrotu, które umożliwią zwrot kosztów wyższych rachunków za energię mijał 27 lipca, ale po zamieszaniu i sprzecznych komunikatach resortu energii oraz części spółek obrotu ustalono, że dokumenty można składać do 29 lipca.

Zgodnie z przyjętą na początku miesiąca nowelizacją ustawy o cenach energii, aby uniknąć podwyżek cen energii, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy, musiały złożyć odpowiednie oświadczenia do spółek obrotu.

Polska Agencja Prasowa/Piotr Stępiński