ME: Wnioski o obniżenie cen energii można składać pocztą, decyduje data stempla

29 lipca 2019, 09:00 Alert
energetyka energia pylon kabel

Również drogą pocztową można składać wnioski uprawniające przedsiębiorców do zachowania niższej ceny prądu; decyduje data stempla pocztowego – poinformowało w sobotę PAP Ministerstwo Energii. Ostateczny termin mija w poniedziałek – przypomniała rzeczniczka ME Joanna Borecka-Hajduk.

Ustawa ws. cen prądu przewiduje, że uprawnieni do odbioru energii po zamrożonej cenie powinni złożyć do swojego sprzedawcy specjalne oświadczenie, potwierdzające ich status. Nie dotyczy to gospodarstw domowych. Oświadczenia należy dostarczyć sprzedawcy energii elektrycznej do poniedziałku 29 lipca. Rzeczniczka resortu energii Joanna Borecka-Hajduk przypomniała w rozmowie z PAP, że wnioski takie można składać również drogą pocztową, a decydująca jest data stempla pocztowego.

Zdecydowanie zdementowała podaną w sobotę przez stację RMF FM nieoficjalną informację, że „mikro i małe przedsiębiorstwa mają mieć więcej czasu na składanie oświadczeń do firm energetycznych, by utrzymać niższą cenę prądu w drugim półroczu tego roku”. Na portalu RMF24.pl poinformowano, że „na najbliższym, środowym posiedzeniu Sejmu, rząd ma zgłosić poprawkę, która wydłuży upływający już w poniedziałek termin”. „Nie mamy żadnych innych informacji, niż ta, którą podaliśmy ostatnio, że termin składania oświadczeń mija w poniedziałek 29 lipca” – podkreśliła rzeczniczka resortu energii. „Obowiązuje więc ten termin, ale oświadczenia wysyłać można także pocztą, a decyduje wtedy data stempla pocztowego” – dodała.

Ministerstwo Energii poinformowało w piątek, że punkty obsługi głównych sprzedawców prądu będą przyjmować w sobotę, niedzielę i w poniedziałek do północy oświadczenia potwierdzające uprawnienie do zamrożenia cen energii elektrycznej. Oświadczenia należy dostarczyć sprzedawcy energii elektrycznej do poniedziałku 29 lipca. Ustawowy termin mówi o 27 lipca, ale ponieważ to sobota, to zgodnie z Kodeksem cywilnym oświadczenie można więc złożyć jeszcze w pierwszym przypadającym po terminie dniu roboczym.

Zgodnie z przepisami ustawy zachowanie uprawnienia do „stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r.” mają następujące grupy odbiorców końcowych: mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne, a także „inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej”.

Oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej – przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą. ME podkreśla, że złożenie oświadczenia o statusie jest konieczne, bo przedsiębiorstwa obrotu, czyli sprzedawcy prądu, nie posiadają informacji, czy dany odbiorca należy do którejś z wymienionych ustawą grup. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Jak wcześniej informował minister energii Krzysztof Tchórzewski, nowelizacja oznacza, że przez cały 2019 r. ceny nie wzrosną dla 15,1 mln gospodarstw domowych. Natomiast od 1 lipca zamrożenie obejmuje też ok. 1000 szpitali, 61,4 tys. instytucji sektora finansów publicznych – w tym samorządów, 1,937 mln mikrofirm i 57 tys. małych firm. Tchórzewski podał też, że gwarantuje, iż dzięki ustawie wszyscy odbiorcy energii elektrycznej oszczędzą w ciągu 2019 r. 8 mld zł. Spółki dystrybuujące energię elektryczną ułatwiają swoim klientom, m.in. wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom, składanie oświadczeń potwierdzających uprawnienie do zamrożenia cen energii elektrycznej. Informacje w tej sprawie rozesłały w piątek m.in. spółki dystrybucyjne Energi, Tauronu i PGE.

Poniedziałek to ostateczny termin złożenia oświadczeń ws. cen energii

Mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego mają czas na złożenie oświadczeń potwierdzających uprawnienie do zamrożenia cen energii tylko do poniedziałku – przypomniała w niedzielę Energa.

Zgodnie z ustawą z grudnia 2018 r. odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są: mikro i małymi przedsiębiorcami; szpitalami; jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych); innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej; mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku.

Aby skorzystać z tego uprawnienia należy jednak złożyć oświadczenie, które potwierdzi, że spełnia się wymagany status odbiorcy końcowego. Energa informuje, że w przypadku ich klientów można to zrobić np. wysyłając oświadczenie mailem na adres: firma@energa.pl Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Resort energii informował z kolei, że punkty obsługi głównych sprzedawców prądu będą przyjmować w sobotę, niedzielę i w poniedziałek do północy oświadczenia potwierdzające uprawnienie do zamrożenia cen energii elektrycznej.

Oświadczenia należy dostarczyć sprzedawcy energii elektrycznej do poniedziałku 29 lipca. Ustawowy termin mówi o 27 lipca, ale ponieważ to sobota, zgodnie z Kodeksem cywilnym oświadczenie można więc złożyć jeszcze w pierwszym przypadającym po terminie dniu roboczym.

Oświadczenie potwierdzającego status odbiorcy końcowego należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej – przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą. ME podkreśla, że złożenie oświadczenia o statusie jest konieczne, bo przedsiębiorstwa obrotu, czyli sprzedawcy prądu, nie posiadają informacji, czy dany odbiorca należy do którejś z wymienionych ustawą grup.

Biura obsługi klienta PGE Obrót będą pracowały dużej

W związku z trwającym procesem składania oświadczeń odbiorców końcowych określonych w ustawie o cenach energii elektrycznej, bura obsługi klienta PGE Obrót będą dodatkowo otwarte w najbliższą sobotę, a w poniedziałek 29 lipca ich czas będzie wydłużony – poinformowała spółka.
Jak poinformowała w piątek rano PGE Obrót jej biura obsługi klienta będą dodatkowo otwarte w najbliższą sobotę 27 lipca w godzinach 8.00-12.00, a w poniedziałek 29 lipca ich czas pracy zostanie wydłużony do godz. 20.00. Po południu spółka zmodyfikowała harmonogram pracy biur obsługi klienta: w sobotę (27 lipca) mają one pracować od 9.00 do 17.00. Będą otwarte również w niedzielę od 11.00 do 19.00, a poniedziałek od 8.00-24.00

Spółka zdecydowała się na taki krok ze względu na trwającym proces składania oświadczeń odbiorców końcowych określonych w ustawie o cenach energii elektrycznej. PGE Obrót przypomina, że mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy mają prawo korzystać w II półroczu 2019 r. z obniżonych cen, jeśli w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw złożą stosowne oświadczenie, którego wzór określa zał. nr 1 do ustawy.

Termin na składanie oświadczeń upływa w sobotę, dlatego oświadczenie można składać do poniedziałku, 29 lipca 2019 r. Początkowa spółka zastrzegała, że istotna jest data złożenia dokumentu do sprzedawcy, a nie jego nadania. Jednak w późniejszej informacji podała, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przyjmowane będę również oświadczenia nadane w poniedziałek, 29 lipca 2019 r.  PGE Obrót proponuje również przesłanie oświadczenie drogą elektroniczną na adres serwis@gkpge.pl, ale pod warunkiem, że będzie ono opatrzone podpisem kwalifikowanym. Ze względów prawnych skan dokumentu nie będzie honorowany.

Polska Agencja Prasowa