Memorandum o współpracy energetycznej Polska-Azerbejdżan pod patronatem prezydenta

29 czerwca 2017, 10:30 Alert

– Polska i Azerbejdżan chcą wzmacniać wzajemne relacje polityczne i gospodarcze – zadeklarowali we wtorek prezydent Andrzej Duda i prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. Prezydenci podkreślali też, że potencjał gospodarczy naszych krajów jest bardzo duży.

fot. Kancelaria Prezydenta RP

Wizyta prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa w Polsce rozpoczęła się od ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przez prezydenta Andrzeja Dudę. To pierwsza wizyta prezydenta Azerbejdżanu w naszym kraju od 2008 roku.

Prezydenci Duda i Alijew najpierw przeprowadzili rozmowę w „cztery oczy”, potem odbyły się rozmowy plenarne pod przewodnictwem obu szefów państw.

Następnie prezydenci Duda i Alijew podpisali „Wspólną deklarację w sprawie mapy drogowej dotyczącej strategii partnerstwa i współpracy gospodarczej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Azerbejdżanu”.

W obecności prezydentów podpisano także:

  • „Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie, dnia 30 marca 2005 roku”
  • „Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Energii Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Energetyki Republiki Azerbejdżanu o współpracy energetycznej”
  • „Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, komunikacji i Zaawansowanych Technologii republiki Azerbejdżanu w sprawie współpracy w obszarze transportu i infrastruktury transportowej”
  • „Porozumienie o współpracy między Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie a Szkołą Wyższą Państwowego Przedsiębiorstwa Naftowego republiki Azerbejdżanu w Baku”
  • „Porozumienie o strategicznej współpracy w transporcie kolejowym między Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną a Kolejami Azerbejdżanu Zamkniętą Spółką Akcyjną”.

Prezydent Duda na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Alijewem wyraził zadowolenie z podpisania tych dokumentów. Jak mówił, ich podpisanie to krok do intensyfikacji współpracy przede wszystkim gospodarczej, ale także naukowej i politycznej. – Potencjał gospodarczy naszych krajów jest bardzo duży i ta obustronna wymiana handlowa, która dzisiaj jest gdzieś na poziomie 100 mln dol. rocznie, w stosunku do potencjalnych możliwości jest bardzo skromna – zaznaczył.

Przypomniał o zaplanowanym na wtorek udziale prezydentów w otwarciu polsko-azerbejdżańskiego forum biznesowego. – Mam nadzieję, że to zdecydowane wsparcie z naszej strony, jako prezydentów państw, dla współpracy gospodarczej, biznesowej, przyniesie dobre rezultaty na przyszłość – podkreślił prezydent Duda.

Andrzej Duda dziękował też prezydentowi Alijewowi za poparcie dla kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. – Dziękuję też za wszystkie pozytywne głosy o naszym kraju, bo to one prowadziły do tego, że osiągnęliśmy znakomity wynik, to znaczy poparcie ze strony 190 krajów w ONZ. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, to bardzo silny mandat do uczestnictwa przez dwa lata – 2018-2019 – w Radzie Bezpieczeństwa ONZ – zaznaczył. Jego zdaniem, to pokazuje silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Jak dodał, w trakcie spotkania prosił prezydenta Azerbejdżanu o poparcie dla kandydatury Łodzi do organizacji wystawy EXPO 2022 roku. – Mam nadzieję, że będzie poparcie ze strony pana prezydenta i ze strony Azerbejdżanu dla pięknego polskiego miasta – Łodzi – zaznaczył polski prezydent.

Prezydent Duda ocenił, że rozmowy z prezydentem Alijewem były „bardzo dobre”. Jak relacjonował, rozmowy dotyczyły m.in. rozwoju wzajemnych kontaktów, a także sytuacji międzynarodowej, m.in. na Ukrainie i zbliżającej się wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Warszawie. – Cieszę się, że prezydent Azerbejdżanu ma – w najważniejszych kwestiach strategicznych – pogląd zbieżny z tym, jaki ja mam – podkreślił.

– Dziękuję za wspólne spojrzenie na kwestie relacji pomiędzy Europą, a Azją, z punktu widzenia gospodarczego, rozwoju połączeń infrastrukturalnych. Bardzo mnie cieszy, że jest szansa na to, żebyśmy zrealizowali bezpośrednie, sprawne połączenie kolejowe pomiędzy Azerbejdżanem a Polską, przez Gruzję i Ukrainę. To niezwykle ważne, bo daje szansę włączenia się tego korytarza transportowego w inicjatywę „Jednego Pasa, Jednego Szlaku”, a więc rozwój połączenia Europa-Chiny, ale też jeśli chodzi o rozwój połączeń z Indiami – mówił prezydent Duda.

Projekt „Jednego Pasa i Jednego Szlaku” oznacza sieć połączeń morskich i lądowych Chin z Europą – największym partnerem handlowym Pekinu. Prezydent Duda wyraził także nadzieję, że oba kraje wrócą do ścisłej współpracy w dziedzinie energetyki, jaka była realizowana za czasów, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński.

– Polska i Azerbejdżan to dwa zaprzyjaźnione kraje; będziemy wzmacniać tę przyjaźń i wkładać wspólne wysiłki na rzecz rozwoju naszych relacji – zadeklarował podczas wtorkowej wizyty w Warszawie prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew.

Prezydent Alijew wspominał m.in. zmarłego przed siedmioma laty w katastrofie smoleńskiej b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak mówił, Kaczyński był jego przyjacielem, ale także przyjacielem Azerbejdżanu. – Dzisiaj to pan jest prezydentem Polski – zwrócił się do Andrzeja Dudy. – I dzisiaj nadajemy znowu impuls relacjom pomiędzy Polską i Azerbejdżanem – podkreślił polityk.

Według niego, obecnie obserwujemy kolejny etap relacji polsko-azerskich i „logiczną kontynuację prezydentury Lecha Kaczyńskiego”. – Dzisiaj mieliśmy bardzo szczerą wymianę poglądów dotyczącą wielu kwestii. Raz jeszcze dostrzegliśmy, że Polska i Azerbejdżan to dwa zaprzyjaźnione kraje. Będziemy wzmacniać tę przyjaźń, będziemy wkładać wspólne wysiłki na rzecz rozwoju naszych relacji – podkreślił Alijew.

Po południu prezydenci Polski i Azerbejdżanu wzięli udział w forum gospodarczym; do Polski przyjechało ok. 50 przedsiębiorców z Azerbejdżanu.

Wieczorem Prezydent RP Andrzej Duda wydał oficjalny obiad na cześć Prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa. Podczas toastu polski prezydent podkreślił, że wizyta prezydenta Azerbejdżanu w naszym kraju jest potwierdzeniem bliskich relacji między oboma państwami. – Z wielkim uznaniem odnosimy się do osiągnięć Azerbejdżanu i postrzegamy w nim ważnego partnera – podkreślił.

Zauważył, że oba państwa „stawiają sobie podobne cele”. – Dążymy do zapewnienia trwałego i bezpiecznego rozwoju naszych państw, chcemy także wzmacniać swoje pozycje na arenie międzynarodowej – mówił prezydent Andrzej Duda. Według niego Polska i Azerbejdżan są gospodarczymi liderami w swoich regionach i odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu ich stabilności i rozwoju.

– Dla polskiej polityki wschodniej Azerbejdżan i jego rola w regionie Kaukazu Południowego, a także coraz aktywniejszy udział w Partnerstwie Wschodnim mają bardzo duże znaczenie. Uważamy, że Azerbejdżan jest ważnym pomostem łączącym Europę i Azję. Jestem przekonany, że dziś przy tak złożonej sytuacji międzynarodowej razem, dzięki partnerskiej współpracy mamy szansę z sukcesem zrealizować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia – mówił Prezydent RP.

Nawiązał też do przypadającej w tym roku 25. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Azerbejdżanem. – Ciesząc się z jubileuszu 25-lecia z optymizmem patrzę w przyszłość i dostrzegam bardzo dobre, nowe perspektywy dla polsko-azerskiej współpracy. Wykorzystajmy je dla pomyślności naszych państw – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent Azerbejdżanu powiedział z kolei, że obecnie można odnotować wysoki poziom relacji politycznych pomiędzy Warszawą a Baku. Nawiązał do podpisanych we wtorek dokumentów, które w jego ocenie są „wyrazem woli politycznej dalszego rozwoju łączących nas relacji”.

Polska Agencja Prasowa/Kancelaria Prezydenta RP