Metanacja, czyli morska dekarbonizacja, taka sytuacja

24 lipca 2021, 09:00 Alert

Metan pozbawiony dwutlenku węgla w procesie metanacji może zostać uznany za paliwo zeroemisyjne według autorów badania na ten temat z Japonii.

Tankowiec naftowy. Fot. Wikimedia Commons
Tankowiec naftowy. Fot. Wikimedia Commons

W najnowszym numerze miesięcznika Japońskiego Instytutu Inżynierii Morskiej można znaleźć wnioski z badania Ship Carbon Recycling Group działającej w ramach Carbon Capture and Reuse Study Group.

Metanacja to proces pozyskiwania metanu poprzez reakcję chemiczną między wodorem a dwutlenkiem węgla. Do tego celu służy dwutlenek węgla wychwycony przy innych procesach przemysłowych. Wykorzystanie zielonego wodoru wytwarzanego bez emisji CO2 do metanacji dodatkowo obniżyłoby emisję w całym procesie.

Międzynarodowa Organizacja Morska dopiero przedstawi standardy paliw transportu morskiego. Według autorów cytowanego badania, metanacja pozwala uzyskać poziom emisji w okolicach 27 g CO2/MJ, czyli poniżej tego, który pozwala nazywać paliwa zeroemisyjnymi według dotychczasowych standardów Organizacji.

Offshore Energy/Wojciech Jakóbik