TAG: Metanacja

Metan pozbawiony dwutlenku węgla w procesie metanacji może zostać uznany za paliwo zeroemisyjne według autorów badania na ten temat z Japonii.