MiB lobbuje na wsparciem dla Via Carpatia ze srodków UE

8 grudnia 2017, 16:00 Alert

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Justyna Skrzydło wzięli udział w posiedzeniu ministrów ds. transportu państw członkowskich UE, które odbyło się 5 grudnia br. w Brukseli. Wśród tematów, o których rozmawiali ministrowie znalazły się m.in.: Pakiet Mobilności, rozwój sieci TEN-T oraz realizacja Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Na marginesie posiedzenia ministrowie ds. transportu Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier podpisali Memorandum ws. powołania Rady Wykonawczej Kolejowego Korytarza Towarowego nr 11.

Autostrada A2
Operatorem autostrady A2 jest spółka Autostrada Wielkopolska (fot. Wikipedia/CC)

W trakcie posiedzenia Rady minister Adamczyk ponownie wyraził zastrzeżenia odnośnie do objęcia transportu drogowego przepisami o delegowaniu pracowników. W swoim wystąpieniu minister Adamczyk odniósł się do październikowego posiedzenia Rady ds. zatrudnienia, podczas którego przyjęto podejście ogólne do projektu zmian dyrektywy o pracownikach delegowanych. Minister zaznaczył, że podjęte na tym posiedzeniu decyzję będą miały negatywny wpływ na sektor transportowy, wprowadzając niepewność prawną oraz w praktyce legitymizując praktyki protekcjonistyczne, już stosowane przez niektóre państwa członkowskie.

– Cieszymy się bardzo, że potwierdziliśmy jedność Grupy Wyszehradzkiej, która mówi dziś jednym głosem. Także państwa podobnie myślące popierają nasze propozycje. A nasze propozycje to przede wszystkim wyłączenie tranzytu z dyrektywy o delegowaniu oraz 10 dni dla międzynarodowych operacji transportowych i 7 dni dla kabotażu – mówił podczas briefingu prasowego minister Adamczyk.

– To już 14 państw wraz z Grupą Wyszehradzką.  To efekt naszych starań, które prowadzimy od wielu miesięcy. Mamy nadzieję, że nasze zabiegi przyniosą efekt – dodał minister Adamczyk.

Podczas posiedzenia minister Adamczyk wziął również udział w debacie poświęconej opłatom drogowym oraz mówił o rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Minister wyraził zadowolenie z uwzględnienia w ostatecznym tekście Konkluzji Rady uwag zgłoszonych przez Polskę – w szczególności tych odnoszących się do konieczności przeprowadzenia przez Komisję Europejską przeglądu sieci TEN-T najpóźniej do 2023 r., przy uwzględnieniu krajowych planów rozwoju infrastruktury. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście dalszego rozwoju szlaku Via Carpatia. Minister Andrzej Adamczyk pozytywnie odniósł się także do pomysłu połączenia sieci TEN-T z siecią infrastruktury transportowej państw sąsiadujących z Unią Europejską, w tym skupionych w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Minister Adamczyk na marginesie posiedzenia Rady odbył spotkania z ministrami transportu Hiszpanii, Niemiec, Czech oraz Danii, z którymi rozmawiał o Pakiecie Mobilności. Minister spotkał się także z unijną komisarz ds. transportu Violetą Bulc.

Komisarz ds. transportu: Via Carpatia to dojrzały projekt

Przygotowujemy mocne argumenty za kontynuacją instrumentu CEF – Connecting Europe Facility (‘Łącząc Europę’), mam nadzieję na CEF2 – mówi ‘Rzeczpospolitej’ unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc.

Unijna komisarz zwraca też uwagę na budżet CEF – największy, jaki kiedykolwiek przeznaczono na transport – 24,1 mld euro na okres 2014-2020, z czego – jak przypomina – ponad 93 proc. zostało już rozdysponowane.

Odnosząc się do Via Carpartii (międzynarodowej trasy łączącej litewską Kłajpedę z greckimi Salonikami, która ma przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję – PAP) komisarz uznała, że to ‚całkiem dojrzały projekt’.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa/zw.lt