Mieszkańcy Pomorza chcą OZE zamiast atomu

8 lutego 2016, 15:30 Alert

(Greenpeace)

Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez TNS Polska wskazują, że mieszkańcy Pomorza są przeciwni budowie elektrowni jądrowej w ich regionie i w Polsce oraz że opowiadają się za rozwojem odnawialnych źródeł energii. 71% Pomorzan chce, żeby rząd zrezygnował z planów budowy elektrowni jądrowej na rzecz inwestycji w OZE. W sytuacji wyboru pomiędzy wiatrakami na Bałtyku a elektrownią jądrową aż 79% respondentów preferuje tę pierwszą inwestycję.

Badania opinii przeprowadzone zostały na przełomie stycznia i lutego br. przez TNS Polska na reprezentatywnej grupie mieszkańców województwa pomorskiego. Wynika z nich, że mieszkańcy Pomorza są zwolennikami odnawialnych źródeł energii oraz oszczędzania energii i zwiększania efektywności energetycznej. Aż dziewięciu na dziesięciu mieszkańców województwa pomorskiego (90%) chce, żeby w Polsce więcej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Tego rodzaju źródła pozyskiwania energii powinny być, zdaniem respondentów, rozwijane zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i wojewódzkiej.

Zapytani o priorytety dla rozwoju źródeł energii na terenie województwa pomorskiego respondenci zgodnie stawiają na OZE i efektywność energetyczną. Trzech na czterech mieszkańców województwa pomorskiego (76%) uważa, że województwo pomorskie powinno stawiać przede wszystkim na rozwój inwestycji opartych o surowce i źródła odnawialne. Na drugim miejscu respondenci wskazują na potrzebę oszczędzania energii i zwiększania efektywności energetycznej (44%) w skali regionu. Zaledwie 15% wskazuje na potrzebę rozwijania na Pomorzu energetyki jądrowej.

Podobne nastawienie charakteryzuje mieszkańców Pomorza w odniesieniu do polityki energetycznej Polski, którą według nich rząd powinien realizować. Pomorzanie na pierwszym miejscu stawiają na politykę energetyczną Polski opartą o surowce i źródła odnawialne (73%), na drugim miejscu jest oszczędzanie energii i efektywność energetyczna (40%), tylko 18% Pomorzan stawia na politykę energetyczną opartą o atom.

Postawieni przed wyborem między budową wiatraków na Bałtyku a budową elektrowni jądrowej w województwie pomorskim, Pomorzanie w zdecydowanej większości popierają inwestycję w wiatraki (79%). Inwestycję w budowę elektrowni jądrowej popiera zaledwie 14% respondentów.

Mieszkańcy Pomorza i gmin wytypowanych pod inwestycję w elektrownię jądrową coraz silniej protestują przeciwko budowie. Przez atomowe plany nasz region tylko traci, uciekają inwestorzy, normalny rozwój gmin jest blokowany. Dzięki rozwojowi OZE tysiące miejsc pracy mogłoby powstać na całym wybrzeżu, w tym także w stoczniach  – mówi Tadeusz Pastusiak mieszkaniec gm. Choczewo ze Stowarzyszenia Ekologiczno-Turystycznego “Wydma Lubiatowska”.

Badanie TNS Polska pokazuje ponadto, że według zdecydowanej większości respondentów (71%) rząd powinien zrezygnować z planów budowy elektrowni jądrowej i w zamian wspierać inwestycje w odnawialne źródła energii. Przeciwnego zdania jest tylko 14% Pomorzan.

Plany budowy elektrowni jądrowej zupełnie nie przystają do realiów polskiego sektora energii. Już dziś widzimy ogromne kłopoty w realizacji tej inwestycji – wieloletnie opóźnienia, dezorganizację i rosnące koszty planowanej budowy. Wydaliśmy już 180 milionów złotych, a to dopiero etap przygotowania i promocji inwestycji. Cały program jądrowy kosztować nas będzie 160 mld zł. Te środki moglibyśmy przekierować na rozwój nowoczesnej energetyki opartej na OZE i efektywności energetycznej, uzyskując przy tym lepszy efekt energetyczny i tańszą energię – mówi Iwo Łoś, ekspert Greenpeace ds. bezpieczeństwa energetycznego.