Miliardowe odpisy w Enei

7 marca 2016, 10:00 Alert

(ISBnews)

Enea dokonała odpisów na ok. 1,7 mld zł w sprawozdaniu finansowym oraz niemal 2,09 mld zł w jednostkowym, wynika z komunikatu spółki na który powołuje się agencja ISBnews.

“W ramach Segmentu Wytwarzania testami objęto obszary: Elektrownie Systemowe, Ciepło, Odnawialne Źródła Energii (Wiatr, Woda). Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea w Segmencie Wytwarzania wyniki przeprowadzonych testów wskazują na utratę bilansowej wartości aktywów, która ujęta będzie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea na łączną kwotę 1.702,8 mln zł (Obszar Elektrownie Systemowe: 1.222,3 mln zł, Obszar Ciepło: 253,6 mln zł, Obszar OZE: 226,9 mln zł), w tym:

– rzeczowe aktywa trwałe – 1.501,6 mln zł,

– wartości firmy rozpoznane przy rozliczaniu transakcji nabycia udziałów – 201,2 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea za rok obrotowy 2015 przeprowadzone testy wskazują konieczność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w Enea Wytwarzanie w wysokości 2.089,8 mln zł.Jednocześnie emitent zwraca uwagę, iż powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki oraz jej grupy kapitałowej, podano również.
Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów aktualizujących zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Enea i grupy kapitałowej Enea za rok 2015, których publikację zaplanowano na 21 marca 2016 roku.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 r. spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews