Minister Energii uczestniczył w Radzie Dialogu Społecznego o hutnictwie

8 kwietnia 2016, 08:45 Alert

(Ministerstwo Energii)

Źródło: Ministerstwo Energii

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski wziął udział w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie odbyło się 7 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.

W trakcie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego (RDS) przyjęła m.in. wspólne stanowisko związków i pracodawców dotyczące hutnictwa stali, zaopiniowała również projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym.

RDS zgodnie z ustawowym wymogiem zatwierdziło także sprawozdanie za pierwszy okres działalności od października 2015 r. do końca marca 2016 r. Przyjęła również uchwałę, w której zarekomendowała powierzenie funkcji dyrektora biura Rady Katarzynie Łażewskiej.

W Radzie zasiadają 62 osoby. W jej skład wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz rządu, a także przedstawiciele prezydenta, prezesa NBP i GUS. RDS zastąpiła Komisję Trójstronną.